INS: Distribuția apei în anul 2021

INS: Distribuția apei în anul 2021

Populaţia conectată la sistemul public de alimentare cu apă a reprezentat 74,1% din populația rezidentă a României în anul 2021. 

Populația conectată la sistemul public de alimentare cu apă  În anul 2021 populaţia conectată la sistemul public de alimentare cu apă a fost de 14.177.807 persoane, reprezentând 74,1% din populaţia rezidentă a României, cu 240.889 persoane mai mult decât în anul 2020. Creșterea a fost determinată de racordarea populației la rețelele de alimentare cu apă nou construite.

La nivelul regiunilor de dezvoltare,  în anul 2021, ponderea cea mai mare a populației conectate la sistemul public de alimentare cu apă, în total populație rezidentă, s-a înregistrat în regiunea BucureștiIlfov (88,7%), urmată de regiunea Sud-Est (88,2%).

Gradul cel mai redus de racordare s-a înregistrat în regiunea Nord-Est (52,6%), urmată de regiunea Sud-Vest Oltenia (62,3%).

În anul 2021 volumul de apă distribuită a fost de 1.397.370,2 mii m3, cu circa 377.590,1 mii m3 mai puțin decât în anul 2020. Scăderea cea mai accentuată s-a înregistrat în agricultură, volumul de apă distribuită fiind cu 287.162 mii m3 mai puțin.

Cele mai mari cantități de apă distribuită s-au înregistrat în bazinele hidrografice Buzău-Ialomița (26,4%), respectiv Argeș-Vedea (18,3%).

infoconstruct