INS: Evoluția construcțiilor de locuințe

INS: Evoluția construcțiilor de locuințe

În anul 2022 au fost terminate 73332 locuinţe, în creştere cu 1927 locuinţe, faţă de anul 2021. În trimestrul IV 2022 au fost date în folosinţă 20538 locuinţe, în scădere cu 1246 locuinţe, faţă de trimestrul IV 2021.

Anul 2022 faţă de anul 2021 

În anul 2022 au fost terminate 73332 locuinţe, în creştere cu 1927 locuinţe, faţă de anul 2021. Situaţia pe medii de rezidenţă, în anul 2022 faţă de anul 2021, pune în evidenţă scăderea ponderii locuinţelor terminate în mediul urban (de la 59,5% în anul 2021 la 54,7% în anul 2022) şi o creştere în mediul rural ( de la 40,5% în anul 2021 la 45,3% în anul 2022).

Repartiţia pe fonduri de finanţare a locuinţelor terminate relevă faptul că, faţă de anul 2021, în anul 2022, a crescut numărul locuinţelor realizate din fonduri private (+2167 locuinţe), în schimb a scăzut numărul locuinţelor realizate din fonduri publice (-240 locuinţe).

Distribuţia în profil regional în anul 2022 faţă de anul 2021, pune în evidenţă  creşterea numărului de locuinţe terminate, în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord – Vest (+1389 locuinţe), Sud–Est (+1235), Centru (+590 ), Sud–Vest Oltenia (+464 ) şi Sud-Muntenia (+260).

Scăderi s-au înregistrat, în următoarele regiuni de dezvoltare: Vest (-918 locuinţe ), Bucureşti–Ilfov (-682 ) şi Nord–Est (-411).

infoconstruct