INS: Evoluţia lucrărilor de construcţii în perioada martie-mai, în condiţii de Covid-19

INS: Evoluţia lucrărilor de construcţii în perioada martie-mai, în condiţii de Covid-19

Potrivit unui comunicat, INS a realizat conform programului anual și a contractului cu Direcția Generală a Comisiei Europene – DGECFIN cercetarea statistică privind tendinţa în evoluţia activităţii economice.

Colectarea datelor pentru perioada martie – mai 2020 s-a realizat în intervalul 1-10 martie. Informațiile de mai jos sunt obținute prin prelucrarea acestor date și nu au putut surprinde tendința principalilor indicatori cauzată de evoluţia impactului SARS-Cov2.

În vederea măsurării impactului SARS-Cov2, INS a realizat o anchetă ad-hoc care s-a desfășurat în perioada 17-19 martie 2020 referitoare la estimarea evoluției activității și a numărului de salariați pentru perioadele: 17/19 – 31 martie și 1 -30 aprilie 2020.

Soldul conjunctural indică percepţia managerilor întreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen care NU trebuie confundată cu ritmul creşterii sau scăderii oricărui indicator statistic produs de INS.

Soldul conjunctural procentual este obţinut ca diferenţă între procentajul managerilor care au ales varianta pozitivă a fenomenului şi procentajul celor care au indicat varianta negativă.

Construcţii

Potrivit estimărilor din luna martie 2020, în activitatea de construcţii se va înregistra pentru următoarele trei luni, creștere a volumului producţiei (sold conjunctural +25%).

Managerii estimează creștere moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural +11%).

În ceea ce priveşte preţurile lucrărilor de construcţii se preconizează creștere moderată a acestora (sold conjunctural +15%).

infoconstruct