INS: Gradul de conectare a populației la sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate în anul 2021

INS: Gradul de conectare a populației la sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate în anul 2021

Populaţia conectată la sistemele de canalizare în anul 2021 a reprezentat 57,4% din populaţia rezidentă) a României .

Populaţia conectată la sistemele de canalizare prevăzute cu staţii de epurare a reprezentat 56,2% din populaţia rezidentă) a României.

În anul 2021, un număr de 11.012.187 locuitori aveau locuinţele conectate la sistemele de canalizare, reprezentând 57,4% din populaţia rezidentă a României, cu 217.917 persoane mai mult decât în anul 2020.

În ceea ce priveşte epurarea apelor uzate, populaţia conectată la sistemele de canalizare prevăzute cu staţii de epurare a fost de 10.792.650 persoane, reprezentând 56,2% din populaţia rezidentă a ţării, cu 252.262 persoane mai mult decât în anul 2020.

Creșterile au fost determinate de racordarea populației la rețelele de canalizare nou construite, respectiv de punerea în funcțiune a unor noi stații de epurare a apelor uzate.

La nivelul regiunilor de dezvoltare, ponderea cea mai mare a populației conectată la sistemele de canalizare, în total populație rezidentă, s-a înregistrat în regiunea București-Ilfov (90,3%), urmată de regiunea Centru (69,8%) și Vest (64,0%).

Gradul cel mai redus de racordare la sistemele de canalizare s-a înregistrat în regiunile de dezvoltare: Nord-Est (39,0%), Sud-Muntenia (40,1%) și Sud-Vest Oltenia (44,4%).

În anul 2021, în mediul urban populația conectată la canalizare a fost de 9.714.592 persoane, reprezentând 94,3% din populația rezidentă urbană a României, iar în mediul rural un număr de 1.297.595 persoane au beneficiat de servicii de canalizare, reprezentând 14,6% din populația rezidentă rurală a României.

infoconstruct