INS: IMM-urile, corigente la capitolul inovație

INS: IMM-urile, corigente la capitolul inovație

Conform ultimei statistici elaborata de INS, ponderea întreprinderilor inovatoare a crescut în perioada 2016-2018 față de perioada 2014- 2016 cu 4,4 puncte procentuale;

Mai multă inovare atât în industrie cât și în servicii; Întreprinderile mari de două ori mai inovatoare decât IMM-urile; Ponderea întreprinderilor inovatoare de produse mai mare cu aproximativ 2,0 puncte procentuale decât ponderea întreprinderilor inovatoare de procese de afaceri; S-a dublat ponderea întreprinderilor care au introdus ”produse noi pe piață” în perioada 2016-2018, comparativ cu perioada 2014-2016;

Ponderea întreprinderilor care au introdus ”produse noi pentru întreprindere” mai mare cu 6,5 puncte procentuale în perioada analizată față de perioada anterioară. Rezultatele provizorii ale cercetării statistice privind inovarea în întreprinderile din mediul de afaceri, arată că în perioada 2016-2018, ponderea întreprinderilor care au introdus pe piață produse sau procese de afaceri noi sau substanțial îmbunătățite a fost de 14,6%, ceea ce reprezintă o creștere cu 4,4 puncte procentuale față de perioada 2014-2016.

În perioada analizată, ponderea întreprinderilor inovatoare a crescut față de perioada 2014-2016, atât în sectorul industriei cât și în sectorul serviciilor. În sectorul industriei creșterea a fost de 2,8 puncte procentuale, iar în sectorul serviciilor de 1,6 puncte procentuale.

ÎNTREPRINDERILE MARI MAI INOVATOARE DECÂT IMM-URILE În perioada 2016-2018, întreprinderile mari, cu cel puțin 250 de salariați, au fost de două ori mai inovatoare decât întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Din numărul total de întreprinderi mari, 27,9% au fost inovatoare, în timp ce IMM-urile au inovat în proporție de 13,9%. În comparație cu perioada 2014-2016, creșterea ponderii întreprinderilor inovatoare mari a fost de 10,0 puncte procentuale, de la 17,9% la 27,9%, iar IMM-urile inovatoare au avut o creștere cu 4,1 puncte procentuale, de la 9,8% la 13,9%.

MAI MULTE ÎNTREPRINDERI INOVATOARE DE PRODUSE Din totalul întreprinderilor, 6,4% au fost inovatoare numai de produse noi sau semnificativ îmbunătățite, 4,5% au aplicat numai pentru inovații ale proceselor de afaceri și 3,5% au implementat inovații atât de produse cât și de procese de afaceri. Creșterea ponderii întreprinderilor inovatoare de produse se datorează creșterii ponderii întreprinderilor inovatoare atât de bunuri cât și de servicii. În perioada 2016-2018, ponderea întreprinderilor inovatoare de bunuri a fost cu 5,4 puncte procentuale mai mare decât în perioada 2014-2016 (8,0% față de 2,6%). Întreprinderile inovatoare de servicii au avut și ele o creștere de 4,9 puncte procentuale (6,3% față de 1,4%).

MAI MULTE PRODUSE ”NOI PE PIAȚĂ ” ȘI ”NOI PENTRU ÎNTREPRINDERE”

Ponderea întreprinderilor inovatoare care au introdus ”produse noi pe piață”, în total întreprinderi, s-a dublat în perioada 2016-2018 comparativ cu perioada 2014-2016 (2,9% față de 1,4%). Ponderea întreprinderilor care au introdus ”produse noi pentru întreprindere” este de aproximativ 3,5 ori mai mare decât în perioada 2014-2016, respectiv a fost înregistrată o creștere de la 2,6% la 9,1%. Cea mai mare creștere, de la 7,5% la 20,0% a fost înregistrată de către întreprinderile mari, cu cel puțin 250 de salariați.

infoconstruct