INS: Infrastructura de apă, canalizare și gaze a orașelor României

INS: Infrastructura de apă, canalizare și gaze a orașelor României

În anul 2021, lungimea simplă a rețelei de distribuție a apei potabile a fost de 90352,4 km, cu 2,6% mai mare față de anul 2020.

Comparativ cu anul 2020, lungimea simplă a conductelor de canalizare, în anul 2021, a fost de 43964,1 km, cu 4,3% mai mare.

Lungimea simplă a rețelei de distribuție a gazelor naturale, în anul 2021, față de anul 2020, a fost de 45444,9 km, cu 4,3% mai mare.

ALIMENTAREA CU APĂ

Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile era de 90352,4 km, cu 2287,3 km mai mare pe total ţară, faţă de situaţia existentă la sfârşitul anului 2020.

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor la nivel de total ţara, a fost la sfârşitul anului 2021, de 797885 mii mc, cu 7905 mii mc mai mult faţă de anul 2020.

Din această cantitate, apa potabilă distribuită pentru uz casnic a fost de 606096 mii mc, reprezentând 76,0% din total.

Proporţia apei potabile distribuită consumatorilor care au instalate apometre, în totalul distribuit, a fost de 94,7%, diferenţa de cantitate de apă potabilă distribuită fiind înregistrată în sistem “pauşal”.

REŢEAUA DE CANALIZARE

În anul 2021, activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodăriile populaţiei şi din unităţile economice şi sociale, s-a desfăşurat în 314 municipii şi oraşe şi în 1136 comune.

Lungimea totală a reţelei de canalizare la sfârşitul anului 2021, a fost de 43964,1 km, din care 26895,9 km în municipii şi oraşe.

Comparativ cu anul precedent, în anul 2021, lungimea reţelei de canalizare s-a extins cu 1795,8 km (respectiv cu 331,6 km în mediul urban și cu 1464,2 km în mediul rural).

DISTRIBUŢIA GAZELOR NATURALE

La sfârşitul anului 2021, lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor naturale era de 45444,9 km, din care 24794,6 km în municipii şi oraşe.

În cursul anului 2021, s-au distribuit gaze naturale în 969 localităţi, din care 248 în municipii şi oraşe. Comparativ cu anul precedent, în anul 2021, lungimea conductelor de distribuţie a gazelor naturale s-a extins cu 1881,5 km.

Volumul gazelor naturale distribuite la sfârşitul anului 2021 a fost de 9580,0 mil. mc, cu 841,4 mil. mc mai mult faţă de anul precedent. Din totalul volumului gazelor naturale distribuite în anul 2021, au fost destinate consumului casnic 3762,6 mil. mc, reprezentând 39,3% faţă de volumul total al gazelor naturale distribuite. Din volumul total al gazelor distribuite, 87,3% au fost distribuite în mediul urban.

infoconstruct