INS: Resursele de energie ale României în anul 2020

INS: Resursele de energie ale României în anul 2020

Resursele de energie totale disponibile în anul 2020 au înregistrat o scădere de 6,2% față de cele din anul 2019; comparativ cu anul precedent, producția de energie primară a scăzut cu 8,9%, importurile de resurse energetice au scăzut cu 11,9%, consumul intern brut de energie a scăzut cu 2,6%, iar consumul final energetic a înregistrat o scădere de 1,5%.

Resursele de energie totale disponibile în anul 2020 au înregistrat o scădere de 6,2% față de cele din anul precedent, cumulând 41,4 milioane tone echivalent petrol1) (tep), atât producția de energie primară cât și importurile de produse energetice înregistrând scăderi de 8,9%, respectiv 11,9%.

Dintre resursele de energie primară, variații semnificative au înregistrat resursele de cărbuni și țiței, care au scăzut cu 31,0%, respectiv 12,0%.

Producţia de energie primară în anul 2020, de 22351 mii tep, a scăzut cu 2184 mii tep faţă de anul 2019, pe fondul scăderii producției la toate tipurile de purtători de energie primară. Semnificativă este scăderea producției de cărbuni (-34,0%) și a celei de gaze naturale utilizabile (-10,7%).

Importul de produse energetice a scăzut cu 11,9% faţă de anul 2019, din cauza scăderii importurilor de țiței, gaze naturale și cărbuni. Doar importurile de produse petroliere au înregistrat o creștere de 7,5%.

Consumul final energetic în anul 2020 a scăzut cu 362 mii tep (-1,5%) față de anul 2019. Consumul final energetic a înregistrat scăderi în aproape toate tipurile de activități economice, cu excepția construcțiilor (+10,1%).

Consumul final energetic al populației a crescut față de anul precedent, atât cantitativ (+254 mii tep, reprezentând 3,3%), cât și ca pondere în consumul final energetic total (34,0% față de 32,5% în anul 2019).

În anul 2020, exportul de energie (inclusiv buncărajul) a fost de 5062 mii tep, în scădere cu 909 mii tep (-15,2%) faţă de anul 2019 când a avut valoarea de 5971 mii tep. Consumul intern brut de energie pe locuitor în anul 2020 a fost de 1670 kg echivalent petrol, în scădere cu 2,0% faţă de anul 2019.

infoconstruct