INS: Resursele de energie totale disponibile în anul 2021 (date definitive)

INS: Resursele de energie totale disponibile în anul 2021 (date definitive)

Resursele de energie totale disponibile în anul 2021 au înregistrat o creștere față de cele din anul 2020; comparativ cu anul precedent, producția de energie primară a crescut cu 2,9%, importurile de resurse energetice au crescut cu 13,8%, consumul intern brut de energie a crescut cu 6,0%, iar consumul final energetic a înregistrat o creștere de 7,9%.   

Resursele de energie totale disponibile în anul 2021 au înregistrat o creștere față de cele din anul precedent, cumulând 43,2 milioane tone echivalent petrol1) (tep), atât producția de energie primară cât și importurile de produse energetice înregistrând creșteri.

Dintre resursele de energie primară, variații semnificative au înregistrat resursele de cocs, produse petroliere din import și cărbuni, care au crescut cu 33,9%, 20,6% respectiv 14,0%. Resursele de țiței au scăzut cu 4,4%.

Producţia de energie primară în anul 2021, de 22999 mii tep, a crescut cu 648 mii tep faţă de anul 2020, pe fondul creșterii producției de cărbuni și a energiei electrice din surse regenerabile. Producția de țiței a scăzut cu 150 mii tep (-4,4%).

Importul de produse energetice a crescut cu 13,8% faţă de anul trecut, datorită creșterii importurilor de gaze naturale, cărbuni și produse petroliere. Importurile de țiței au scăzut cu 3,5%.

Consumul final energetic în anul 2021  a crescut cu 1857 mii tep (+7,9%) față de anul 2020, înregistrând creșteri în toate activitățile economice, cele mai semnificative fiind creșterile consumurilor populației, sectorului terțiar și transporturilor. Ca pondere în totalul consumului final energetic, consumul populației și-a păstrat primul loc (34,5%), urmat de transporturi și industrie, cu 27,5% respectiv 27,1%.

În anul 2021, exportul de energie (inclusiv buncărajul) a fost de 5256 mii tep, în creștere cu 194 mii tep (+3,8%) faţă de anul 2020 când a avut  valoarea de 5062 mii tep.

Consumul intern brut de energie pe locuitor în anul 2021 a fost de 1783 kg echivalent petrol, în creștere cu 6,8% faţă de anul 2020.

infoconstruct