INS: Volumul construcțiilor de locuințe în anul 2021

INS: Volumul construcțiilor de locuințe în anul 2021

În anul 2021 au fost terminate 71420 locuinţe, în creştere cu 3604 locuinţe, faţă de anul 2020. În trimestrul IV 2021 au fost date în folosinţă 21799 locuinţe, în creştere cu 2473 locuinţe, faţă de trimestrul IV 2020.

În trimestrul IV 2021 au fost date în folosinţă 21799 locuinţe, în creştere cu 2473 locuinţe, faţă de trimestrul IV 2020. Pe medii de rezidenţă, în trimestrul IV 2021, cele mai multe locuinţe au fost construite în mediul urban (55,6%).

Repartiţia pe fonduri de finanţare a locuinţelor terminate relevă faptul că, în trimestrul IV 2021, faţă de trimestrul IV 2020, a crescut numărul locuinţelor realizate din fonduri private cu 2618 locuinţe, în schimb au scăzut cele din fonduri publice, cu 145 locuinţe.

Distribuţia în profil regional în trimestrul IV 2021 comparativ cu trimestrul IV 2020, evidenţiază o creştere a numărului locuinţelor terminate în următoarele regiuni de dezvoltare:

Bucureşti–Ilfov (+1251 locuinţe), Vest (+569), Centru (+243), Nord–Vest (+190), Sud–Est (+174), Sud–Vest Oltenia (+145) şi Sud–Muntenia (+61). Într-o singură regiune de dezvoltare a fost o scădere a numărului locuinţelor terminate şi anume Nord–Est (-160 locuinţe).

Anul 2021 faţă de anul 2020

În anul 2021 au fost terminate 71420 locuinţe, în creştere cu 3604 locuinţe, faţă de anul 2020. Situaţia pe medii de rezidenţă, în anul 2021 faţă de anul 2020, pune în evidenţă scăderea ponderii locuinţelor terminate în mediul urban (de la 62,3% în anul 2020 la 59,5% în anul 2021) şi o creştere în mediul rural (de la 37,7% în anul 2020 la 40,5% în anul 2021).

Repartiţia pe fonduri de finanţare a locuinţelor terminate relevă faptul că, faţă de anul 2020, în anul 2021, a crescut numărul locuinţelor realizate din fonduri private (+3735 locuinţe), în schimb a scăzut numărul locuinţelor realizate din fonduri publice (-131 locuinţe).

Distribuţia în profil regional în anul 2021 faţă de anul 2020, pune în evidenţă o creştere a numărului de locuinţe terminate, în următoarele regiuni de dezvoltare: Bucureşti–Ilfov (+1237 locuinţe), Nord – Est (+1057), Vest (+1027), Sud–Vest Oltenia (+296), Sud-Muntenia (+235), Sud–Est (+164) şi Nord– Vest (+51). Scăderi s-au înregistrat într-o singură regiune de dezvoltare şi anume: Centru (-463 locuinţe).

infoconstruct