INS: Volumul de lemn exploatat în anul 2020

INS: Volumul de lemn exploatat în anul 2020

În anul 2020 operatorii economici atestaţi în exploatarea forestieră au raportat un volum de lemn exploatat mai mare cu 12,9% faţă de anul 2019. În anul 2020 faţă de anul 2019 s-a înregistrat o creştere cu 13,4% a volumului de lemn rotund exploatat.

În volumul total de lemn rotund exploatat, ponderea cea mai mare o au speciile de foioase (58,6%), în timp ce speciile de răşinoase acoperă 41,4%.

Dintre speciile de foioase, lemnul de fag are ponderea cea mai mare, respectiv 32,2% din totalul lemnului rotund exploatat.

În anul 2020 faţă de anul 2019, s-a înregistrat o creştere cu 13,4% a volumului de lemn rotund, datorată în principal faptului că:

– speciile răşinoase au avut o creştere de 17,2% cu o pondere de 41,4% în volumul de lemn rotund exploatat;

– speciile de foioase au înregistrat împreună o creştere de 10,8%, cu pondere de 58,6% în volumul de lemn rotund exploatat.

Principala destinaţie a lemnului rotund a fost reprezentată de buşteni, în proporţie de 50,9 %, urmată de lemnul pentru foc în proporţie de 35,6%.

infoconstruct