INS: Volumul de lemn exploatat în anul 2021

INS: Volumul de lemn exploatat în anul 2021

În anul 2021 operatorii economici atestaţi în exploatarea forestieră au raportat un volum de lemn exploatat mai mic cu 1,7% faţă de anul 2020. În anul 2021 faţă de anul 2020 s-a înregistrat o scădere cu 1,4% a volumului de lemn rotund exploatat.

În volumul total de lemn rotund exploatat, ponderea cea mai mare o au speciile de foioase (60,0%), în timp ce speciile de răşinoase acoperă 40,0%.

Dintre speciile de foioase, lemnul de fag are ponderea cea mai mare, respectiv 31,7% din totalul lemnului rotund exploatat.

În anul 2021 faţă de anul 2020, s-a înregistrat o scădere de 1,4% a volumului de lemn rotund, cauzată în principal de faptul că:

– speciile răşinoase au avut o scădere de 4,7%, cu o pondere de 40,0% în volumul de lemn rotund exploatat;

– speciile de foioase au înregistrat împreună o creștere de 0,9%, cu pondere de 60,0% în volumul de lemn rotund exploatat.

Principala destinaţie a lemnului rotund a fost reprezentată de buşteni, în proporţie de 51,0 %, urmată de lemnul pentru foc în proporţie de 36,3%.

infoconstruct