INS: Volumul lucrărilor de contrucții în iunie 2020

INS: Volumul lucrărilor de contrucții în iunie 2020

În luna iunie 2020, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, faţă de luna precedentă, ca serie brută, cu 3,2%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a scăzut cu 4,8%.

Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, atât ca serie brută, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 8,0%, respectiv cu 10,3%.

În perioada 1.I-30.VI.2020, faţă de perioada 1.I-30.VI.2019, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie brută, cu 18,9%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 21,0%.

Iunie 2020 comparativ cu mai 2020

Volumul total al lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie brută, cu 3,2%, creştere evidenţiată la lucrările de construcţii noi (+3,8%), lucrările de reparaţii capitale (+3,6%)şi la lucrările de întreţinere şireparaţii curente (+1,7%).

Pe obiecte de construcţii, seria brută indică creşteri astfel: construcţiile inginereşti (+3,7%), clădirile nerezidenţiale (+3,3%) şi la clădirile rezidenţiale (+2,0%). Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul total al lucrărilor de construcţii a scăzut cu 4,8%, scădere evidenţiată la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (-17,2%), lucrările de reparaţii capitale (-9,0%) şi la lucrările de construcţii noi (-7,5%).

Pe obiecte de construcţii, seria ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate indică scăderi ale volumului construcţiilor inginereşti (-10,7%), clădirilor rezidenţiale (-9,8%) și clădirilor nerezidenţiale (-8,3%).

Iunie 2020 comparativ cu iunie 2019

Volumul total al lucrărilor de construcţii, ca serie brută, a crescut cu 8,0%. Pe elemente de structură au fost înregistrate creşteri la volumul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente (+24,5%), al celor de reparaţii capitale (+24,1%) şi al lucrările de construcţii noi (+0,4%).

Pe obiecte de construcţii, seria brută evidențiază creșteri ale volumului clădirilor rezidenţiale (+15,7%), clădirilor nerezidenţiale (+11,1%) şi al lucrărilor de construcţii inginereşti (+3,4%). Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 10,3%.

Pe elemente de structură s-au înregistrat creşteri la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+25,7%) şi la lucrările de reparaţii capitale (+22,3%). Lucrările de construcţii noi au scăzut cu 0,6% Pe obiecte de construcţii, seria ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate indică creșteri ale volumului lucrărilor de construcţii astfel: clădirile rezidenţiale (+17,6%), clădirile nerezidenţiale (+11,3%) şi construcţiile inginereşti (+5,7%).

Perioada 1.I-30.VI. 2020 comparativ cu perioada 1.I-30.VI. 2019

Volumul total al lucrărilor de construcţii, ca serie brută, a crescut cu 18,9%. Pe elemente de structură au avut loc creşteri la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+49,4%), lucrările de reparaţii capitale (+49,1%) şi la construcţiile noi (+7,0%).

Pe obiecte de construcţii, ca serie brută, au avut loc creşteri astfel: lucrările de construcţii inginereşti (+29,6%), clădirile rezidenţiale (+18,5%) şi la clădirile nerezidenţiale (+5,3%).

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul total al lucrărilor de construcţii a crescut cu 21,0%, creştere reflectată în volumul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente (+56,8%), al lucrărilor de reparaţii capitale (+44,7%) şi al lucrărilor de construcţii noi (+8,9%).

Pe obiecte de construcţii, seria ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate evidențiază creșterea volumului construcţiilor inginereşti (+32,6%), clădirilor rezidenţiale (+19,3%) şi al clădirilor nerezidenţiale (+8,8%).

infoconstruct