Investigație a Consiliului Concurenței pe piața instalațiilor electrice

Investigație a Consiliului Concurenței pe piața instalațiilor electrice

Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia care se realizează prin trecerea de la controlul în comun exercitat de Leabrook Ltd. și IHC SARL asupra EnergoBit Holding Ltd. și indirect asupra EnergoBit S.A. la controlul unic exercitat de Leabrook Ltd. Leabrook Ltd din Cipru este deținută, prin intermediul unui vehicul investițional, de fondatorii grupului EnergoBit – Dl. Stefan Gadola, Dl. Peter Pal, Dl. Ioan Socea, și Dl. Tudor Alexandru Socea.

Ca urmare a modificării controlului asupra EnergoBit S.A., tranzacția va conduce și la o modificare a controlului asupra entităților controlate în mod direct de către EnergoBit S.A. și indirect de către Leabrook Ltd, și anume: EnergoBit Control Systems S.R.L., EnergoBit Transformers S.R.L., Energolux Impex S.R.L., EnergoBit Tavrida S.R.L. și ELM Electromontaj Cluj S.A.

Activitatea grupului EnergoBit este axată pe următoarele domenii de activitate:

  • antreprenoriat general, execuție, modernizare, mentenanță instalații electrice, în special de medie și tensiune înaltă tensiune;
  • soluții pentru sisteme de monitorizare a consumului de energie, protecții prin relee şi sisteme SCADA („Supervisory Control And Data Acquisition” – Monitorizare, Control și Achiziții de Date);
  • producția de posturi de transformare prefabricate medie/joasă tensiune, celule de medie tensiune de distribuție primară şi secundară, transformatoare de distribuție în ulei cu pierderi reduse şi ultrareduse, tablouri electrice (protecție, automatizare și SCADA, măsură).

În conformitate cu prevederile Legii concurenţei (nr. 21/1996), această operaţiune este o concentrare economică ce trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei.

Autoritatea de concurenţă va evalua această concentrare economică în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.

Eventualele observaţii şi puncte de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă prin fax, la nr. 021.405.45.08, prin e-mail la adresa industrie@consiliulconcurentei.ro sau prin poştă la următoarea adresă: Consiliul Concurenţei, Piaţa Presei Libere nr. 1, Casa Presei, corp D1, sector 1, Bucureşti, cod poştal 013701, Oficiul Poştal nr. 25, în termen de 20 zile de la data prezentului anunţ.

infoconstruct