Kelso a lansat Pogramul de finantare a Incubatoarelor de afaceri

Kelso a lansat Pogramul de finantare a Incubatoarelor de afaceri

(Comunicat Kelso a lansat un program de finantare a afacerilor. Termen limita 07.05.2018. Valoarea finantarii>
• Minim 200.000 euro
• Maxim 7 milioane euro

Ai un teren potrivit pentru un centru de afaceri? Ai construit o clădire pe care vrei să o amenajezi și să o închiriezi către persoane juridice? Soluția este un incubator de afaceri.

Ce este un incubator de afaceri?

Incubatoarele de Afaceri sunt structuri (clădiri complet amenajate și servicii create pentru a sprijini dezvoltarea afacerilor aflate la început de activitate.

Proprietarul unui incubator selectează firmele debutante cu idei de afaceri bune și le găzduiește contra cost o perioadă de 3 ani. În acest interval firmele debutante beneficiază de suport financiar, servicii de consultanţă şi spaţii pentru birouri prin fonduri europene.

Alături de sprijinul logistic necesar demarării activității, Incubatorul oferă un mediu prielnic dezvoltării afacerilor, prin facilitarea activităţilor de networking, a transferului de know-how şi prin acordarea de sprijin în dezvoltarea de parteneriate, participarea la traininguri, seminarii şi conferinţe, asistență în realizarea strategiilor de afaceri, în scrierea de proiecte necesare atragerii de finanțare, secretariat, contabilitate, servicii juridice, marketing, curatenie, bufet.
Cine poate solicita finanțare pentru un incubator de afaceri?
a. Fondatorii unui incubator – primarii, institutii sau consortia de invatamant superior, institute de cercetare, camera de comert si industrie, persoane juridice de drept privat
b. Asocieri in participatiune – intre un fondator autoritate pubica si dupa caz una sau mai multe persoane de drept privat (asociatii sau fundatii, patronate, sindicate, camera de comert

Rezidentii incubatorului sunt – firme cu maxim 3 ani de activitate.

Ce actiuni sunt sprijinite?
• Crearea/extinderea incubatoarelor de afaceri prin construirea/extinderea spatiilor
• Dotarea cu active corporale, necorporale
• Dezvoltarea serviciilor prestate

Ce cheltuieli poți să faci?
a. Amenajarea terenului si asigurarea utilitatilor
b. Proiectare si asistenta tehnica – studii de teren, avize, acorduri, autorizatii, consultant, asistenta tehnica
c. Constructii si instalatii
d. Dotari
e. Active necorporale – brevete, licente, marci, programe IT etc.
f. Publicitate si informare, audit financiar

Ce condiții trebuie să îndeplinești?
• Solicitantul poate fi societate mare, IMM sau microintreprindere din România, cu excepția București – Ilfov și Delta Dunării
• Contribuția solicitantului la proiect este între 30% și 50% în funcție de mărimea societății și Regiunea în care se desfățoară proiectul.
• Solicitantul trebuie sa dovedeasca cu documente de proprietate/concesiune/superficie drepturile sale asupra terenului si/sau constructiei
• Solicitantul va prezenta documente cadastrale – extras de carte funciara, plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investitia
• Imobilul (teren si/sau cladire este liber de sarcini si interdictii, nu face obiectul unor litigii sau revendicari
• Se solicita in mod expres Certificat de urbanism pentru constructie, daca proiectul prevede construirea unei cladiri sau modificarea acesteia (regim de inaltime, structura etc.

infoconstruct