Licitatie Arad Modernizare strazi

Planuri anuale de achizitii publiceAn Denumire plan Denumire detaliu planDetaliu invitatieTip legislatie : OUG nr.34/2006Autoritate contractanta : COMUNA BELIU (PRIMARIA COMUNEI BELIU Numar invitatie : 369933 / 10.02.2015Denumire contract : MODERNIZARE DC 9 SECACI -MARAUSI 1,39 KM , STRAZI IN LOCALITATEA BELIU, SECACI JUDETUL ARADStare procedura : In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1 DESCRIEREI.1.1 Sediul socialCOMUNA BELIU (PRIMARIA COMUNEI BELIU Cod fiscal 3520180 , Adresa Beliu, nr. 632, Beliu , Telefon +40 257322239 , Fax +40 257322422I.1.2 Adresa la care se transmit ofertele : Beliu, nr. 632, Beliu, Romania, cod postal: 317040, telefon:+40 257322239, fax:+40 257322422, persoana de contact:Ana Maria BirauI.1.3 Adresa (locul de deschidere a ofertelor : Beliu, nr. 632, Beliu, RomaniaI.2 Tipul autoritatii contractante si activitatea principalaI.2.1 Tip Autoritate Sectorial : NuI.2.2 Tip Activitate : Altele (Servicii publice locale SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUIII.1 DESCRIEREII.1.1 Denumire contract : MODERNIZARE DC 9 SECACI -MARAUSI 1,39 KM , STRAZI IN LOCALITATEA BELIU, SECACI JUDETUL ARADII.1.2 Tip contract : LucrariII.1.3 Modalitatea de atribuire : Un contract de achizitii publiceII.1.5 Obiectul contractului : MODERNIZARE DC 9 SECACI -MARAUSI 1,39 KM , STRAZI IN LOCALITATEA BELIU, SECACI JUDETUL ARAD -drum comunal DC 9 L=1,388 km drum principal -strazi in localitatea Secaci L=1,443 km strazi secundare -strazi in localitatea Beliu L=1,765 km strazi secundare Valoarea estimata a achizitiei pentru este 4.598.090,00 lei fara TVA Din care : – Executie lucrari : – 4.233.868,00 lei fara TVA – Elaborare detalii de executie – 8.000,00 lei fara TVA – Asistenta Tehnica din partea proiectantului – 3.500,00 lei fara TVA – Cheltuieli diverse si neprevazute (8,308409% –352.722,00 lei fara TVAII.1.6 CPV : 45233120-6 – Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2 II.1.7 Impartire pe loturi : NuII.2 Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadruII.2.1 Valoare estimata : 4,598,090 RONSECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITIIIII.1 Conditii referitoare la contractIII.1.1 Conditii suplimentare, garantie de participareConditii suplimentareDenumire DescriereGarantie de participare Cuantumul garantiei de participare : 84.900,00 lei • garantia de participare va fi valabila o perioada de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. – garantia de participare va fi valabila o perioada de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. •Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in una din formele prevazute de art. 86 alin. (1 din HG nr. 925/2006, in cuantumul de 84.900,00 lei ; Cont trezorerie : RO58TRE0245006XXX000048 deschis la Trezoreria Ineu, jud. Arad . Cursul leu/valuta va fi stabilit cu cinci zile inaintea de termenul limita de primire a ofertelor cursul comunicat de BNR .Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului fara TVA si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 alin.(1 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in cest sens garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. III.2 CONDITII DE PARTICIPAREIII.2.1 Criterii de calificare Criterii de calificareSECTIUNEA IV: PROCEDURAIV.1 ProceduraIV.1.1 Tipul procedurii Cerere de ofertaIV.1.2 Modalitate de desfasurare : Procedura offlineIV.2 Criterii de atribuireIV.2.1 Criteriu de atribuire : Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicFactori de evaluareIV.2.2 Se va organiza licitatie electronica : NuIV.3 Informatii administrativeIV.3.1 Modul de obtinere a documentatiei de atribuire : S.E.A.P.IV.3.2 Limba de redactare a ofertei : RomanaIV.3.3 Moneda in care se transmite oferta de pret : -IV.3.4 Data limita de depunere a ofertelor : 23.02.2015 08:30IV.3.5 Data si ora deschiderii ofertelor : 23.02.2015 09:00IV.3.6 Data limita de valabilitate a ofertei : 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTAREVI.1 Mod de finantareVI.1.1 Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare : NuVI.1.2 Tip de finantare : Fonduri bugetare Data expedierii prezentei invitatii : 09.02.2015 10:29

infoconstruct