MDLPA continuă achitarea facturilor pentru investiții realizate prin PNDL

MDLPA continuă achitarea facturilor pentru investiții realizate prin PNDL

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat suma de 385.213.702,84 de lei, în vederea decontării facturilor pentru 573 de obiective de investiții realizate prin etapele I și II ale Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

Astfel, pentru etapa I, a fost achitată suma de 34.047.981,87 de lei pentru 58 de obiective, iar pentru etapa a II-a a programului, au fost decontate facturi în valoare de  351.165.720,97 de lei pentru 515 obiective.

Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul MDLPA, la link: https://mdlpa.ro/pages/plati

* * *

Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 28 din 10 aprilie 2013, actualizată, este cel mai important program multianual de finanțare cu fonduri de la bugetul de stat.

Programul are ca obiectiv general echiparea unităților administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educațională, de sănătate și de mediu, sportivă, social-culturală și turistică, administrativă și de acces la căile de comunicație, iar valorile alocărilor multianuale de la bugetul de stat sunt egale cu sumele înscrise în contractele de finanțare multianuale încheiate între minister și beneficiarii obiectivelor de investiții.

În cadrul celor două etape ale PNDL, listele obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora sunt publice și pot fi consultate accesând pagina de internet a ministerului, secțiunea Lucrări Publice, Programul național de dezvoltare locală, rubrica Obiectivele de investiții, iar transferurile lunare sunt publicate în secțiunea Plăți.

infoconstruct