MDLPA organizează sesiuni de training în domeniul eficienței energetice și riscului seismic

MDLPA organizează sesiuni de training în domeniul eficienței energetice și riscului seismic

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), prin Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură, organizează două sesiuni de training în domeniul eficienței energetice și riscului seismic, în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de planificare strategică a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în renovarea fondului construit național din perspectiva eficienței energetice și a riscului seismic”, derulat cu sprijinul Băncii Mondiale și în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC”.

25 de persoane din cadrul MDLPA și 10 persoane din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) își vor îmbunătăți, astfel, cunoștințele și abilitățile pentru punerea în practică a instrumentelor dezvoltate în cadrul proiectului și pentru implementarea măsurilor stabilite în Strategia națională de renovare pe termen lung și Strategia națională de reducere a riscului seismic.

Sesiunea de training în domeniul reducerii riscului seismic va include prezentarea unor informații generale privind instrumente și principiile aplicate în gestionarea riscului seismic, contextul legislativ și normativ, vulnerabilitatea seismică a clădirilor și acțiuni de ordin tehnic și financiar pentru reducerea riscului seismic.

Participanții vor avea ocazia de a se familiariza cu noua abordare pentru creșterea rezilienței la cutremure a comunităților și a fondului de clădiri din România, propusă de Strategia Națională de Reducere a Riscului Seismic, prezentările vor fi ilustrative și vor conține exemplificări și demonstrații ale conceptelor discutate, precum și exemple de bune practici internaționale în domeniu.

Totodată, sesiunea va cuprinde derularea unui exercițiu de conștientizare interactiv de reducere a riscului seismic, iar participanții vor avea ocazia de a utiliza cunoștințele acumulate, luând în considerare constrângerile realiste existente.

Sesiunea de training în domeniul eficienței energetice va include prezentarea unor informații generale privind cadrul legislativ și normativ în domeniul performanței energetice a clădirilor la nivel european și național, definirea conceptului de clădire cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB) și principiile de realizare a unei clădiri de tip nZEB, certificarea performanței energetice a unei clădiri, auditul energetic al unei clădiri și cerințele minime de performanță energetică pentru clădiri noi și existente.

Se vor prezenta inițiative pentru promovarea clădirilor nZEB și asigurarea unui nivel adecvat de pregătire a pieței pentru a se asigura o tranziție eficientă spre un fond de clădiri cu emisii scăzute de carbon. În data de 26.05.2022 (în format fizic), vor fi prezentate aplicații practice la BKH (centru nZEB), un test de etanșeitate la aer și se vor purta discuții pe sisteme și soluții pentru nZEB.

infoconstruct