MLPDA a finalizat analiza privind riscul seismic al clădirilor din România

MLPDA a finalizat analiza privind riscul seismic al clădirilor din România

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) a finalizat analiza privind stadiul problematicii riscului seismic al clădirilor existente din perspectiva cadrului legislativ, a capacității instituționale, a mecanismelor și a programelor de finanțare existente.

Concluziile pot fi valorificate imediat prin:

pregătirea unor instrumente de planificare pentru optimizarea mecanismului de colectare, gestionare și raportare a datelor de referință disponibile privind riscul seismic al clădirilor existente, care să vină în sprijinul evaluării riscului seismic și, implicit, în prioritizarea investițiilor în lucrările de intervenție în diferite programe de finanțare;

fundamentarea propunerilor de revizuire a legislației existente privind riscul seismic și de reconfigurare a programului de acțiuni privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic;

propuneri pentru stabilirea direcțiilor de acțiune pe termen scurt, în vederea fundamentării unui cadru favorabil pentru implementarea strategiei.

MLPDA are calitate de autoritate responsabilă cu rol principal în gestionarea tipului de risc “cutremure”, asigură planificarea strategică și reglementarea, în domeniul de acțiune “prevenire”, sens în care a inițiat demersuri pentru optimizarea cadrului legislativ și normativ, eficientizarea programelor de finanțare a lucrărilor de intervenție (consolidare) la clădirile existente, nivelul de conștientizare a populației și asigurarea cadrului strategic prin elaborarea Strategiei Naționale de Reducere a Riscului Seismic.

Ca parte a procesului de fundamentare a  strategiei, în cadrul proiectului SIPOCA 606, implementat de MLPDA cu sprijinul Băncii Mondiale și în parteneriat cu INCD URBAN-INCERC, a fost elaborat Livrabilul „Analiza legislației și reglementărilor relevante, a programelor de reducere a riscului seismic anterioare și planul de acțiune pentru reforma legislativă, de reglementare și instituțională”.

Reducerea riscului seismic reprezintă o prioritate națională și vizează punerea în siguranță a fondului construit existent la acțiuni seismice, în scopul protejării populației și a bunurilor materiale.

Informații suplimentare sunt disponibile aici: https://mlpda.ro/pages/rezultateestimateproiectsipoca606

infoconstruct