MLPDA a publicat peste 500 de seturi de date deschise în portalul data.gov.ro

MLPDA a publicat peste 500 de seturi de date deschise în portalul data.gov.ro

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) informeaza ca a publicat, până în prezent, peste 500 de seturi de date deschise în portalul http://data.gov.ro, realizat și gestionat de Secretariatul General al Guvernului.  Astfel, MLPDA se menține pe primul loc în rândul instituțiilor care publică seturi de date deschise.

Până în prezent, MLPDA a publicat 506 seturi de date deschise, iar institutiile aflate în subordinea/sub autoritatea sa au publicat în total 205 seturi de date, rezultând un total de 711 seturi de date deschise. Seturile sunt încărcate și actualizate periodic, conform termenelor asumate.

Portalul național  http://data.gov.ro este punctul central de acces pentru seturile de date publicate de autoritățile și instituțiile administrației publice din România și punctul de legătură în relația cu portalul pan-european de date deschise (https://www.europeandataportal.eu/).

Astfel, prin asigurarea unui acces cât mai larg al cetățenilor la informațiile și documentele produse și/sau gestionate de MLPDA, atât pe site-ul propriu, cât și în portalul menționat, dar și prin implementarea unui sistem informatic performant, MLPDA susține și promovează digitalizarea și transparența în administrația publică.

* * *

Datele deschise (Open Data) pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine, în mod liber, fără a impune restricții de tipul drepturi de autor (copyright), patente sau alte mecanisme de control. Acestea reprezintă o componentă importantă a Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă – un acord internațional prin care guvernele statelor se angajează să susțină și să promoveze transparența, să combată corupția, să utilizeze tehnologii noi.

Guvernarea Deschisă este unul dintre obiectivele majore ale României, ce decurg din prevederile constituționale, din legislația internă și din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.

Principiile fundamentale care stau la baza unei guvernări deschise sunt transparența (prin creșterea gradului de acces la informații), participarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor (prin intermediul consultărilor publice, propunerilor, inițiativelor etc.) și colaborarea dintre instituțiile publice și cetățeni.

Datele deschise și-au dovedit utilitatea de-a lungul timpului, lucru recunoscut de toți cei interesați de tematica datelor deschise – reprezentanți ai instituțiilor publice, societate civilă, mediu privat, dezvoltatori.

Acestea oferă posibilitatea elaborării de aplicații, prin reutilizare, și deschid oportunități de colaborare între administrația publică și societatea civilă, prin intermediul hackathoanelor, a dezbaterilor, a programelor de instruire și formare, a analizelor și studiilor și, mai ales, prin stimularea adoptării de politici publice în acest domeniu.

infoconstruct