MLPDA continuă investițiile din fonduri europene, pentru sistemul de educație

MLPDA continuă investițiile din fonduri europene, pentru sistemul de educație

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației a semnat, astăzi, 21 septembrie, contractul de finanțare pentru consolidarea, reabilitarea și modernizarea corpului C2 (B), S+P+3E, săli de curs, din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Finanțarea investiției este asigurată de MLPDA, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 10 (Îmbunătățirea infrastructurii educaționale), Prioritatea de investiții 10.1 (Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare), Obiectivul specific 10.3 (Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive).

Valoarea totală a proiectului este de 23.855.619,84 de lei (din care 23.378.507,44 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de Autoritatea de Management a POR), iar perioada de implementare este de 62 de luni.

infoconstruct