Oportunități de creștere durabilă pe piața europeană a tâmplăriei PVC

Oportunități de creștere durabilă pe piața europeană a tâmplăriei PVC

Asociația Asoven, a Producătorilor de Ferestre PVC, a dat publicității recent un studiu în care identivică și argumentează oportunitățile de creștere durabilă de pe piața europeană de profil. 

Calități indiscutabile

Din start, specialiștii de la Asoven avertizează că dezvoltarea volumului de afaceri a producătorilor de profile de ferestre din PVC va depinde tot mai mult de angajamentul acestora față de contribuția la dezvoltarea standardelor de calitate necesare, în raport cu durabilitatea și principiile economiei circulare, precum și cu promovarea certificării și a garanțiilor de calitate a proceselor, de către organismele relevante.

În raport, Asoven afirmă că producătorii au toate argumentele în favoarea lor, datorită calităților acestui tip de tâmplărie:

• Economie de energie termică și acustică la nivel maxim. Furnizarea de confort, izolare și etanșare la aer.

• Respectarea și grija pentru mediul înconjurător în cadrul dezvoltării durabile.

• Ferestrele din PVC își păstrează proprietățile, rămânând neschimbate în timp.

Totodată, evidențiază caracteristici PVC-ului:

-Izolare termică ridicată

-Izolație acustică ridicată

-Greutate redusă

-Rezistență în timp

-Rezistență la abraziune

-Rezistență la agenții chimici

-Ușor de prelucrat

-Vandabilitate ridicată

-Impenetrabil la apă

-Facilitate în întreținere

-Ușor de curățat

-Rezistență la intemperii

-Rezistență la foc

-Proprietăți de auto-stingere

Recomandări de marketing

Pentru producătorii de tâmplărie și ferestre din PVC, Asoven recomandă ca, în acțiunile de marketingă, să fie evidențiate următoarele calități ale produselor:  Permeabilitate la aer; Impermeabilitate; Rezistenta la vânt; Întreținere minimă;  Izolare termică; Izolarea fonică.

Pentru o calitate deosebită a echipării unei clădiri cu astfel de tâmplărie, trebuie accentuată proprietatea de izolație termică, ea fiind cantitatea de căldură transmisă de la o cameră la alta prin suprafețele materialul de separare. În acest fel, ferestrele din PVC prezintă cea mai mare eficiență energetică, având reale proprietăți de protecție a mediului. Astfel, cu o izolare corectă, putem reduce mai mult de 50% de construire a consumului de energie dintr-o clădire.

În plus, trebuie menționate următoarele avantaje:

• Creșterea securității în structura clădirilor noi.

• Securitate sporită împotriva riscului posibil de incendiu în clădiri.

• Risc redus de accidente casnice.

• Îmbunătățirea igienei și a protecției mediului.

• Instalarea de panouri solare.

• Creșterea eficienței energetice.

• Creșterea izolării fonică pentru clădirile reabilitate.

Reducerea consumului de energie

Utilizarea și instalarea de ferestre din PVC reduce consumul de energie în locuințe cu 45%, fiind un element cheie pentru a îndeplini cerințele Protocolului de la Kyoto și a recentului Tratat de la Paris, referitor la mediu. De aceea, utilizarea de ferestre din PVC este cea mai potrivită pentru a realiza un rating ridicat de energie al cladirii, cea mai eficientă măsură, cea mai profitabilă și durabilă.

Alături de reducerea costurilor cu energia, trebuie avută în vedere și gradul ridicat de performanță acustică pe care le oferă ferestrele din PVC, inclusiv în cazul în care sunt executate sertare oarbe și aeratoare. Cu alte cuvinte, performanța acustică a ansamblului trebuie să îndeplinească cerințele HR obligatorii.

Argumente ecologice

Sectorul industrial al tâmplăriei PVC-ul este pe deplin angajat pentru a răspunde obiectivelor de durabilitate, iar respectarea acestora poate garanta evoluția volumului de afaceri. Iată principalele argumente la care industria răspunde, așa cum au fost identificate de specialiștii asociației Asoven:

• Extracția de materii prime și consumul de resurse. Toți producătorii de PVC, ca materie primă, au certificare ISO 14001 de mediu. Echilibrul ecologic al tâmplăriei din PVC este favorabil.

• Poducție și transport: Fabricarea de tâmplărie din PVC este foarte performantă și nu există nicio emisie sau poluare, de orice fel. Toate profilele din PVC respinse în procesul de fabricație sunt reciclate la 100%.

•Durată de viață: Tâmplăria din PVC are o viață de 50 de ani, conform standardului ISO 14000.

•Demolarea: În acest caz, este posibilă recuperarea selectivă și separarea materialelor. În cadrul unui proces de demolare, reciclarea reziduului obținut poate fi de 100%.

• Recuperarea deșeurilor: În prezent, cantitatea post-consum de tâmplărie din PVC este foarte mică în Uniunea Europeană, deoarece nu și-a îndeplinit durata de viață.

• Economisirea energiei pentru reducerea poluării: Unul dintre cele mai importante beneficii ale tâmplăriei PVC este capacitatea de izolare termică și acustică foarte mare, utilizându-se în mod rațional energia și reducând emisiile de CO2 în atmosferă. Ferestre din PVC reduc emisiile de CO2 cu 161%, față de ferestrele de aluminiu, și cu 52%, față de ferestrele din lemn.

Cercetarea Asociației Asoven a fost direcționată spre eficiență energetică, cu ajutorul unui studiu comparativ al ciclului de viață al materialelor cele mai comune utilizate la fabricarea de ferestre din aluminiu, lemn si PVC, în Uniunea Europeană.

Recomandări finale

Potrivit raportului, toate cele de mai sus sunt argumente solide pentru producătorii de PVC-materie primă, tâmplărie din PVC și ferestre din PVC, pentru a-și dezvolta volumul de afaceri, punând accent pe perdoemanțele deosebite ale industriei și pe respectarea cerințelor referitoare la mediu și economia circulară. În plus, folosind date furnizate de Eurostat, specialiștii de la Asoven recomandă constructorilor, ca modalitate de creștere a vânzărilor, să dezvolte tot mai mult sectorul reabilitărilor, Uniunea Europeană având o mare nevoie în acest sens, mai ales dacă ne referim la țările din Europa Centrală și de Est.

infoconstruct