PAID Romania simplifica procesul de despagubire n caz de cutremur

(Comunicat Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale – PAIDRomânia a încheiat recent un acord de colaborare cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP , cu scopul de a veni în întâmpinarea nevoilor asiguraţilor săi. Prin urmare, în cazul în care aceştia au înregistrat daune ale locuinţeica urmare a unui cutremur, nu vor mai trebui să solicite personal de la INCDFP documentul de confirmarea evenimentuluice trebuie inclus în dosarul de daună.

Astfel, până la începutul acestui an, asiguratul era obligat să solicite în scris, de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP , o adresă în care reprezentanții INCDFP menţionau intensitatea macroseismică resimțită în localitatea în care este amplasat imobilul asigurat. Acest document trebuia inclus în dosarul de daunătransmis către PAID România.

„Urmărim în permanenţă să venim în sprijinul asiguraţilor, iar simplificarea procedurilor pe care aceştia trebuie să le îndeplinească pentru realizarea dosarului de daună reprezintă doar unul din paşii pe care îi facem în această direcţie. Inițierea unei colaborări între PAID şi Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului înseamnă un aspect birocratic în minus pentru asiguraţii ale căror locuinţe au fost afectate de un cutremur”, a declarat Nicoleta RADU, Director General, PAID România.

În cadrul noii colaborări dintre cele două entităţi, PAID România va primi, din partea INCDFP, o informare lunară privind activitatea seismică de pe teritoriul ţării, precum şi o informare de fiecare dată când se înregistrează un eveniment seismic care depăşeşte magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter.Aceste informaţii sunt furnizate pe baza datelor preluate din punctele de colectare a informaţiilor ale INCDFP.

Informările transmise de INCDFPconstituie baza pentru confirmarea evenimentului în cazul dosarelor de daună depuse de asiguraţii ale căror locuinţe au fost afectate de un seism. Proprietarii de locuință sunt astfel scutiți de un drum și de o procedură birocratică în plus în cazul întocmirii unui dosar de daună.

infoconstruct