Pentru drumul de mare viteză Craiova-Lugoj s-au depus 5 oferte de proiectare

Pentru drumul de mare viteză Craiova-Lugoj s-au depus 5 oferte de proiectare

La sediul CNADR a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU „DRUM DE MARE VITEZĂ CRAIOVA – DROBETA TURNU SEVERIN – LUGOJ”.

Pâna la termenul limită au depus oferte următorii agenți economici:

  1. Asocierea EGIS ROMANIA SA (lider de asociere) – SEARCH CORPORATION S.R.L.– ITALROM INGINERIE INTERNATIONALA SRL – GEOSTUD S.R.L. – ECO GEODRUM S.R.L. – EGIS INTERNATIONAL SAS
  2. Asocierea SC IRIMAT CONS SRL (lider de asociere) – SC STUDIO CORONOA SRL CIVIL ENGINEERING –  G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
  3. Asocierea – SC EXPLAN SRL (lider de asociere) – SC GEOLOGIC SITE SRL – DP CONSULT SA –SCA TEAHA&FUZESI
  4. Asocierea SC TPF INGINERIE SRL (lider de asociere) – TPF-CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SA – SC STEROGIS PROIECT SRL – SC SAIDEL PROIECT SRL – SC SIDEL ENGINEERING SRL – SC ERNST & YOUNG SRL
  5. Ofertant YUKSEL PROJE AS

Valoarea estimată a contractului este cuprinsă în  intervalul 107.465.138,85 – 127.001.527,73 lei fără TVA.

Durata contractului este de 43 luni de la Data de Începere a Contractului (din care 36 de luni – Studiul de Fezabilitate)

Comisia de Evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile documentațiilor de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice.

infoconstruct