Programul Interreg VI-A-IPA România-Serbia a fost aprobat de către Comisia Europeană

Programul Interreg VI-A-IPA România-Serbia a fost aprobat de către Comisia Europeană

Comisia Europeană a aprobat Programul (Interreg VI-A) IPA România-Serbia, care este, astfel, primul Program de acest fel din Uniunea Europeană aprobat până în prezent.

Totodată, Programul (Interreg VI-A) IPA România-Serbia este și primul Program cu finanțare europeană din cadrul Politicii de Coeziune 2021-2027 transmis de către România Comisiei Europene, pentru care rolul de Autoritate de Management este îndeplinit de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Astfel, având în vedere aprobarea, de către Comisia Europeană a Programului (Interreg VI-A) IPA România-Serbia 2021-2027, Comitetul de Monitorizare va demara, în perioada imediat următoare, consultările asupra documentelor necesare lansării primului apel pentru propuneri de proiecte.

În perioada 2021-2027, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este Autoritate de Management pentru Programul (Interreg VI-A) IPA România-Serbia 2021-2027, care va avea un buget total de 87.725.681 euro și va finanța proiecte privind protecția mediului și adaptarea la schimbările climatice, sănătate și educație, turism și cultură, respectiv managementul frontierei.

Finanțarea pentru aceste priorități va fi de 85% din Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA III), 13% va fi cofinanțarea națională, asigurată de către statul român, iar contribuția proprie va fi de 2% pentru beneficiarii români. Beneficiarii sârbi vor asigura cofinanțarea de 15% integral din contribuția proprie.

În aria eligibilă a Programului sunt cuprinse trei judeţe din România (Timiș, Caraș-Severin și Mehedinţi), precum şi șase districte din Serbia (Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski și Podunavski).

Pentru asigurarea unui cadru transparent de colaborare instituțională, începând cu luna octombrie 2019, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a organizat consultări cu actorii-cheie din aria Programului și a postat pe site-ul www.romania-serbia.net, pentru consultare publică, toate documentele aferente procesului de programare.

infoconstruct