Prolemn: Creșteri de 2,5 ori ale prețului la lemn

Prolemn: Creșteri de 2,5 ori ale prețului la lemn

La licitațiile principale de masă lemnoasă, prețurile au atins niveluri absurde, de2,5ori mai mari fațăde mediilemultianuale.

Decizii administrative fără evaluare de impact au provocat cea mai gravă criză de pe piața lemnului din ultimii ani. Blocajul complet spre care se îndreaptă piața lemnului va avea efecte sociale și economice dezastruoase, dacă nu se iau măsuri urgente pentru deblocarea aplicăriiamenajamentelor silvice.

Direct  afectate, populațiacarese încălzeștecu lemn de foc și industria lemnului, obligată să tragă obloanele. Mai grav este că, indiferent de prețuri, dacă nu se înlătură blocajele, nu va fi suficient lemn în piață!

În toate dezbaterile publice legate de evaluarea de mediu a amenajamentelor silvice – începând cu prima, din toamna anului trecut, până la cea mai recentă, din luna septembrie – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nu a prezentat o informare privind situația la nivel național pe această linie, deși acest punct era un punct important și în procedura de infringement.

Au trecut aproape doi ani de la inițierea procedurii de infringement, iar Ministerul s-a hotărât, la presiunile Comisiei Europene, să taie pisica.

După aproape doi ani în care nu a făcut practic nimic pentru a rezolva problema, a fost luată o decizie în situație de criză: au fost emise Ordinele de Ministru 1945 (modificarea normelor de amenajare), 1946 (procedura de evaluare de mediu a amenajamentelor silvice) și 1947 (procedura de revizuire a evaluării de mediu).

În toate dezbaterile, reprezentanții sectorului au cerut Ministerului să facă o evaluare de impact în urma aplicării ordinelor menționate în forma propusă de Minister, evaluare pe care Ministerul nu a prezentat-o niciodată.

Într-un final, în baza cererii înaintate pe baza legii informațiilor publice, am obținut cifrele care dau măsura blocajului iminent din piața lemnului. Răspunsul Ministerului șioanalizădetaliatăaimplicațiilorpoateficonsultatăaici.

Minim 70% din amenajamentele silvice din România riscă să fie complet blocate

În România sunt înregistrate în acest moment 4.478 de amenajamente silvice – planuri complexe, multianuale, de administrare a fondului forestier, care stipuleazăce tipuri de lucrări silvice trebuie efectuate pe suprafețele respective.

Dintre acestea, în jur de 3.150 de amenajamente silvice „nu au parcurs/nu au finalizat procedura de evaluare de mediu.” Ambiguitatea din răspunsul Ministerului este amplificată de formulările diferite în cele trei OM menționate mai sus, astfel încâtpentru 70% din amenajamentele silvice din fondul forestier național nu se știe în acest moment dacă sunt aplicabile sau nu, dacă trebuie revizuite sau nu.

Pe scurt, nu se știe dacă proprietarii vor putea sau nu să recolteze legal lemn de pe aceste suprafețe, pentru necesarul de lemn de foc sau pentru prelucrare industrială.

Dar situația nu este cu mult mai clară pentru restul amenajamentelor.Din restul de aproape 1.400 de amenajamente legal aprobate prin ordin de ministru (sau în curs de aprobare), aproximativ 70% urmează să fie restricționate pentru revizuirea evaluării de mediu, deoarece se suprapun parțial sau total cu arii naturale protejate de interes comunitar.

Ministerulrecunoaștecă nuștiecâteamenajamentesesuprapun parțialsautotalcuSituriNatura2000,deși încă din 2010 toate amenajamentele au hărți în formatdigital GIS transmise către Minister în procedura de aprobare!

Impactul economic și social este catastrofal. Prețurile pentru lemn de foc și materia primă pentru industrie au explodat. 3,5 milioane de gospodării care se încălzesc cu lemne și mii de companii care depind de lemnul românesc (cu zeci de mii de locuri de muncă) sunt efectiv condamnate.

Cum mobilizăm resursa regenerabilă din pădurile României?

Pădurile României găzduiesc o imensă resursă de masă lemnoasă, care se acumulează an de an pentru că silvicultura românească este construită pe principii solide, durabile. Dacă în Europa stocul de masă lemnoasă din păduri este în medie de 169 m3/ha, Inventarul Forestier Național a înregistrat la finalul ciclului II mai mult decât dublu în pădurile României: 340 m3/ha.

Pentru că amenajamentele silvice dictează dacă și cât se poate recolta din această resursă regenerabilă, blocarea lor înseamnă că lăsăm lemnul să putrezească în păduri, oamenii să petreacă iarna în frig, iar companiile din industria lemnului să închidă producția și să disponibilizeze oamenii, dacă nu au suficientă putere pentru aimporta materia primă necesară. Deja sunt semnale îngrijorătoare din partea membrilor Asociației.

Solicitămpublic Ministerul Mediului,ApelorșiPădurilorsăanalizeze foarterapidcauzeleblocajelordisponibilitățiiresurseide lemnși să iacât mai urgent măsuripentru eliminarea acestora.

Propunerile concretedin documentulde pozițietransmisde AsociațiaIndustrieiLemnului-Prolemn șiFederațiaProprietarilorde Păduri-NostraSilvareprezintăun punct de plecare pentru soluțiirapideșiaplicabile.

Pădurile și mai ales modul în care folosim resursa din lemn regenerabilă, verde, disponibilă suntprincipalul subiect de dezbatere la Forumul Pădurilor, Industriei Lemnului și Economiei Verzi din 14 decembrie. Vor participa reprezentanți ai sectorului pădure-lemn, ai industriilor conexe, dar și ai mediului academic sau de cercetare.Deschiderea sectorului pentru dialog este totală.

infoconstruct