Resursele de energie ale României au scăzut semnificativ

Resursele de energie ale României au scăzut semnificativ

În perioada 1.I-30.IV.2022, atât resursele de energie primară cât și cele de energie electrică au scăzut cu 4,8% față de perioada 1.I-30.IV.2021.

Principalele resurse de energie primară în perioada 1.I-30.IV.2022, au totalizat 10670,6 mii tone echivalent petrol1 (tep), în scădere cu 537,8 mii tep faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Producţia internă a însumat 6006,5 mii tep, în scădere cu 257,7 mii tep faţă de perioada 1.I-30.IV.2021, iar importul a fost de 4664,1 mii tep, în scădere cu 280,1 mii tep.

În această perioadă, resursele de energie electrică au fost de 22156,4 milioane kWh, în scădere cu 1120,5 milioane kWh faţă de perioada corespunzătoare a anului 2021. Producţia din termocentrale a fost de 6981,6 milioane kWh, în scădere cu 748,2 milioane kWh (-9,7%).

Producţia din hidrocentrale a fost de 4701,0 milioane kWh, în scădere cu 1469,5 milioane kWh (-23,8%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 4026,2 milioane kWh, în creștere cu 134,4 milioane kWh (+3,5%).

Producţia din centralele electrice eoliene în perioada 1.I-30.IV.2022 a fost de 3262,5 milioane kWh, în creștere cu 820,5 milioane kWh faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice în această perioadă a fost de 523,5 milioane kWh, în creștere cu 61,2 milioane kWh faţă de perioada corespunzătoare a anului 2021.

Consumul final de energie electrică în această perioadă, a fost de 18021,5 milioane kWh, cu 4,2% mai mic faţă de perioada corespunzătoare a anului 2021; consumul final de energie electrică, în economie a scăzut cu 3,9%; iluminatul public a înregistrat o creștere cu 6,8%, iar consumul populaţiei a scăzut cu 5,6%.

Exportul de energie electrică a fost de 2020,0 milioane kWh, în scădere cu 139,6 milioane kWh. Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 2114,9 milioane kWh, în scădere cu 184,8 milioane kWh.

infoconstruct