S-a aprobat reabilitarea a cinci poduri din rețeaua națională de drumuri

S-a aprobat reabilitarea a cinci poduri din rețeaua națională de drumuri

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus Cererea de Finanțare pentru proiectul „Pachet mobilitate militară aferent unor lucrări de artă aflate pe rețeaua de drumuri naționale” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Connecting Europe Facility (CEF)-CEF 2 Transport – Adaptation of the TEN-T to civilian-defence dual use – Military mobility envelope.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă modernizarea infrastructurii de transport, prin reabilitare/modernizare/construcție a unui pachet de 5 poduri, în vederea asigurării unui trafic rutier fluid și în condiții tehnice corespunzătoare, în conformitate cu reglementările în vigoare.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

• Reabilitare Pod pe DN 2A, km 196 + 739, la Ovidiu;
• Reabilitare Pod pe DN 1, km 133+941 la Azuga;
• Reabilitare Pod pe DN 6, km 268+371 la Arginești;
• Reabilitare Pod pe DN 15, km 297+918 la Straja (Stejaru);
• Reabilitare Pod pe DN 15, km 304+680 la Viișoara.
Valoare totala proiect: 170.544.620, 94 lei cu TVA;

Valoare proiect : 143.417.758,78 lei fără TVA;
Valoare eligibila proiect: 142.798.158,78 lei, din care:

• Contribuție UE : 50% din valoarea eligibila: 71.399.079,39 lei;
• Contributia naționala: 50% din valoarea eligibilă: 71.399.079,39 lei.
Proiectul este cofinanţat prin CEF-T-2021-MILMOB-WORKS: Adaptation of the TEN-T to civilian-defence dual use – works or mixed.

infoconstruct