S-a avizat întocmirea unui studiu pentru Drumul de legătură în Târgoviște

S-a avizat întocmirea unui studiu pentru Drumul de legătură în Târgoviște

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus Aplicația de Finanțare pentru proiectul Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul Drum de legatura pentru cresterea accesibilitatii in zona urbana a Municipiului Targoviste în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific OS 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – sprijin pregatire proiecte de investitii, Operațiunea – Cresterea accesibilitatii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietei interne cu scopul de a creea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Obiectivele specifice ale proiectului este realizarea Studiului de Fezabilitate pentru „Drum de legatura pentru cresterea accesibilitatii in zona urbana a Municipiului Targoviste”

Valoarea totală a proiectului este de 4,232,993.10 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel:

85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 3,037,639.14 lei, 15% contribuția proprie 536,053.96 lei, restul de 659,300.00 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectuluieste de 23 luni și va fi cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct