S-a dat OK pentru Șoseaua de Centură Giurgiu – Podul Prieteniei/km 61+400

S-a dat OK pentru Șoseaua de Centură Giurgiu – Podul Prieteniei/km 61+400

Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării nerambursabile alocate prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, a finalizat în data de 20.12.2021 contractul aferent investiției ”Drum de legatura DN5 km 60+500 – Soseaua de Centura – Pod Prieteniei km 61+400”.

Obiectivul general al proiectului, astfel cum este definit în MPGT, este de a îmbunatati eficienta economica a retelei nationale de transport din România prin reducerea timpilor de calatorie în reteaua TEN-T Core, precum si asigurarea unei conectivitati îmbunatatite între poli de crestere economica nationala , atât pentru transportul de pasageri, cât si pentru cel de marfa.

Proiectul este destinat atingerii urmatoarelor obiective generale:

  • Asigurarea calatoriilor sigure si confortabile ca urmare a infrastructurii de înalta calitate si eliminarea traficului de tranzit din zonele urbane;
  • Îmbunatatirea infrastructurii rutiere, cu impact direct asupra îmbunatatirii calitatii vietii si a mediului de viata;
  • Îmbunatatirea performantei retelei de drumuri nationale si TEN-T prin cresterea vitezei de deplasare si reducerea timpului de calatorie;
  • Reducerea expunerii persoanelor care traiesc de-a lungul drumului national existent la poluarea aerului, zgomot si accidente de trafic.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului:

Construirea a 5,72 km de drum, din care: realizarea a 5.10 km de drum nou si reabilitarea/largirea a 0,62 km de drum.

  1. Construirea unei parcari stanga/dreapta la km 2+500
  2. Reducerea timpului de parcurs pe reteaua TEN-T de la 89.6 min la 78 min (cu 11.6 min, reprezentand aprox. 13%).

Valoarea totală a proiectului:                  152,985,339.80 lei;

Valoarea cofinanțării UE:                        110,540,514.30 lei;

Valoarea cofinanțării:                              19,507,149.57 lei;

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA:           22,937,675.93 lei.

Perioada de implementare a Proiectului este de 78 luni, respectiv între data  04.04.2016 și data 30.09.2022 la care se adaugă, după caz, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

infoconstruct