S-a depus Aplicația de finanțare pentru construcția și modernizarea a șase poduri rutiere

S-a depus Aplicația de finanțare pentru construcția și modernizarea a șase poduri rutiere

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. informează printr-un comunicat că, în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 24.08.2020 Aplicația de Finanțare pentru proiectul “Construcția/modernizarea a șase poduri pe rețeaua de drumuri naționale” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE-proiecte noi de investiții, Operațiunea– Cresterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă asigurarea unei stări de viabilitate adecvate a unor drumuri naționale reprezentand artere rutiere de importanta crescută (DN1, DN10, DN13C, DN24, DN2B) prin intervenții punctuale de construcție sau, dupa caz, reabilitare a unor poduri amplasate pe aliniamentul acestora.

În cadrul acestui proiect sunt cuprinse următoarele obiective de investiții:

  • Pod pe DN10, peste Basca, la Cislău;
  • Podul DN2B km 149+841, peste Prut, la Galați – Giurgiulești;
  • Pod pe DN 13C, peste Târnava Mare la Vânători;
  • Pod nou la Cosmeşti, peste Siret, pe DN 24, km 7+620;
  • Pod nou pe DN24 km 105+678, la Crasna;
  • Pod pe DN1, Ploiești – Brașov, km 135+332, peste pârâul Azuga, la Azuga.

Valoarea totală a  proiectului este de 207.328.494,88 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-148.386.731,61 lei, 15% contribuția proprie 26.185.893,81lei, restul de 32.755.869,46 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului este de 100 luni, iar proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul  European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct