S-a depus documentația pentru construcția șoselei de centură a municipiului Rădăuți

S-a depus documentația pentru construcția șoselei de centură a municipiului Rădăuți

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus Aplicația de Finanțare pentru proiectul “Centura Municipiului Rădăuți” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.2. Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE-proiecte noi de investiții, Operațiunea– Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă extinderea infrastructurii de transport rutier de interes național în vederea asigurării conexiunii la rețeaua TEN-T a zonelor deficitare din punct de vedere a oportunităților de transport în vederea asigurării accesibilității la oportunități de muncă prin construirea Centurii Municipiului Rădăuți.

Rezultatele așteptate:

1. Construirea a 16.579 km de drum nou, 7 poduri, 2 pasaje si 7 intersecții;

2. Creșterea accesibilității relative cu minim 2%, în primul an de operare (2022).

Valoarea totală a  proiectului este de 147.177.977,26 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-102.190.774,97 lei, 15% contribuția proprie-18.033.666,17 lei, restul de 26.953.536,12 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului este de 120 luni

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct