S-a depus Dosarul de Finanțare pentru Secțiunea 3 a autoastrăzii Pitești-Sibiu

S-a depus Dosarul de Finanțare pentru Secțiunea 3 a autoastrăzii Pitești-Sibiu

COMPANIA NAȚIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, informează că a elaborat si depus Aplicația de Finanțare pentru proiectul „Autostrada Sibiu – Pitesti, Etapa 2 -Sectiunea 3”, in vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului, Obiectiv Specific 1.1. Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE-proiecte noi de investitii, Operatiunea– Cresterea mobilitatii pe reteua rutiera TEN-T centrala.

Obiectivul general al acestui proiect este de a imbunatati eficienta economica a retelei rutiere din Romania prin dminuarea timpilor de calatorieintre Sibiu si Pitesti si implicit cresterea conectivitatii la nivel regional.Scopul acestui coridor este a a furniza acccesul direct catre Marea Neagra printr-un profil unitar de autostrada cat si accesul catre alte tari Europene prin legaturile spre granite.

Obiectivele specifice sunt: constructia a 37,40 km de 2×2 sectiune de autostrada noua, incluzand 2 noduri rutiere, 54 poduri si pasaje, 1 tunel, 3 zone de servicii, 1 Centru de Coordonare si Intretinere .

Rezultatele așteptate: Reducerea timpilor de calatorie pe reteaua rutiera Centrala TEN-T cu 57 minute pentru masini si 54 minute for vehicule de mare tonaj.

Valoarea totală a  proiectului este de 6.744.882.040,65 lei si va fi finanțat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-3.436.384.494,02 lei, 15% contributia proprie– 606.420.793,05 lei, restul de 2.702.076.753,58 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului este de 84 luni, fiind cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct