S-a depus dosarul pentru finanțarea conexiunii la Drumul Expres Constanța – Tulcea – Brăila”

S-a depus dosarul pentru finanțarea conexiunii la Drumul Expres Constanța – Tulcea – Brăila”

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, anunta ca a elaborat și  depus Cererea de Finanțare pentru proiectul „Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drumuri de legatura cu conexiune la Drumul Expres Constanta – Tulcea – Braila” in vederea obtinerii de finantare nerambursabila alocata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, OS 2.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – sprijin pregatire proiecte de investitii, Operatiunea- Cresterea mobilitatii pe reteaua rutiera TEN-T globala.

 

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a creea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Rezultatul asteptat al proiectului este elaborarea Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic de Executie.

 

Valoarea totală a proiectului este de 8.622.040,04 lei și va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 6.223.266,53 lei, 15% contributia proprie – 1.098.223,50 lei, diferenta pana la valoarea totala reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: 18 luni si este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct