S-a încheiat contractul de finanțare pentru execuția Drumului Expres Focșani-Brăila

S-a încheiat contractul de finanțare pentru execuția Drumului Expres Focșani-Brăila

CNAIR, în calitate de Solicitant și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, anunță printr-un comunicat publicat pe pagina oficială a CNAIR, că au convenit asupra încheierii Contractului de Finanțare nr. 64,  pentru proiectul “Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Focșani-Brăila” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectiv Specific 2.2-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietei interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investitorilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt :

1. realizarea Studiului de Fezabilitate;

2. realizarea Proiectului tehnic de execuție pentru Drum Expres Focșani-Brăila.

Valoarea totală a  proiectului este de 25.323.056,49 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-18.199.181,60 lei, 15% contribuția proprie- 3.211.620,28 lei, restul de 3.912.254,61 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului este de 25 luni, respectiv între data  de 01.12.2019 și 31.12.2021 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte se semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct