S-a lansat Ghidul Aplicantului pentru Programul Interreg IPA România-Serbia 2021-2027

S-a lansat Ghidul Aplicantului pentru Programul Interreg IPA România-Serbia 2021-2027

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg IPA România-Serbia 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul Aplicantului aferent primului apel pentru propuneri de proiecte.

Procesul a fost demarat ulterior desfășurării întâlnirii pregătitoare a Comitetului de Monitorizare al Programului Interreg IPA România-Serbia 2021-2027, ce a avut loc la Timișoara, în data de 27 iulie 2022, la care au participat reprezentanții Autorității de Management a Programului, din cadrul MDLPA, precum și reprezentanți ai Autorității Naționale din Serbia, ai Comisiei Europene și ai instituțiilor reprezentate în acest organism.

În perioada 2021-2027, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este Autoritate de Management pentru Programul Interreg IPA România-Serbia 2021-2027, care va avea un buget total de 87.725.681 euro și va finanța proiecte privind protecția mediului și adaptarea la schimbările climatice, sănătate și educație, turism și cultură, respectiv managementul frontierei.

Finanțarea pentru aceste priorități va fi de 85% din Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA III), 13% va fi cofinanțarea națională, asigurată de către statul român, iar contribuția proprie va fi de 2% pentru beneficiarii români. Beneficiarii sârbi vor asigura cofinanțarea de 15% integral din contribuția proprie.

În aria eligibilă a Programului sunt cuprinse trei judeţe din România (Timiș, Caraș-Severin și Mehedinţi), precum şi șase districte din Serbia (Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski și Podunavski).

Eventualele observaţii şi propuneri în vederea îmbunătățirii Ghidului Aplicantului sunt așteptate, până la data de 5 septembrie 2022, pe adresa de e-mail: romania-serbia@mdlpa.ro

Documentele sunt disponibile pe site-ul www.romania-serbia.net, în secțiunea dedicată primului apel aferent perioadei de programare 2021-2027.

infoconstruct