S-a obținut finanțarea pentru lucrările la Varianta ocolitoare Giurgiu

S-a obținut finanțarea pentru lucrările la Varianta ocolitoare Giurgiu

Printr-un comunicat emis de instituție, COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. informează că, în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 15.04.2020, Actul Adițional nr.3, la Contractul de Finanțare nr. 2/11.05.2018, pentru proiectul:

„Elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Asistență Tehnică, DTAC pentru obiectivul Varianta ocolitoare Giurgiu”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.3 se modifica articolul 3-Valoarea contractului, alin. (1) și (2) și vor avea următorul cuprins:

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 2.030.590,44 lei din care 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune – 1.464.015,29 lei, 15% cofinantare proprie- 258.355,64 lei, restul de 308.219,51 lei reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Proiectul este cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune  prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct