S-a semnat Contractul de Servicii pentru drumul expres Focșani-Brăila

S-a semnat Contractul de Servicii pentru drumul expres Focșani-Brăila

Potrivit comunicatului emis de institutie, C.N.A.I.R. a semnat contractul de servicii Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul Drum Expres Focșani – Brăila.

Contractul în valoare de 15.001.446,99 Lei, fără TVA, a fost semnat cu operatorul economic INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A.

Sursa de finanțareprovin din FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE.

Durata contractului este de 24 luni de la Data de Începere a contractului, din care:

  • 14 luni pentru elaborarea studiului de fezabilitate,
  • 3 luni pentru realizarea proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construire,
  • 3 luni pentru elaborarea proiectului tehnic de execuție,
  • 4 luni pentru acordarea serviciilor de asistență tehnică Beneficiarului.

Serviciile aferente acestui contract constau în:

-Elaborarea Studiului de Fezabilitate, ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);

-Întocmirea documentației suport și Asistență acordată Autorității Contractante pentru depunerea și susținerea aplicației de finanțare;

-Realizarea Proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (PAC) și asistență tehnică până la obținerea autorizației de construcție de către Autoritatea Contractantă;

-Elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție (PTE), ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);

-Întocmirea Documentației de atribuire a contractului de execuție lucrări;

-Asistență tehnică acordată Autorității Contractante în perioada derulării procedurii de licitație pentru execuție lucrări.

infoconstruct