S-a semnat contractul pentru Proiectul Drumului Expres Constanta- Tulcea

S-a semnat contractul pentru Proiectul Drumului Expres Constanta- Tulcea

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 94/16.03.2021, pentru proiectul:

 

„Elaborare Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Constanta- Tulcea”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica una dintre clauzele importante:

 

Conditii Generale:

 

Art.I. La articolul 2 – Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin (2) va avea urmatorul cuprins:

„(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 41 de luni, respectiv intre data de 10.08.2020 si 31.12.2023, la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.

 

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct