S-au depus ofertele pentru atribuirea contractului de cosntruire a Variantei Mihăilești

S-au depus ofertele pentru atribuirea contractului de cosntruire a Variantei Mihăilești

CNADR transmite printr-un comunicat ca a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului “Construcţia Variantei de ocolire Mihăileşti – finalizare lucrări”. Până la termenul limită de depunere au depus oferte următorii ofertanți:

  • ASOCIEREA KIRLIC GROUP SRL – GECOR PROD CONSTRUCT 94 SRL
  • VIAROM CONSTRUCT

Valoarea estimată a contractului este de 38.809.192, 24 Lei, fără TVA.

Obiectul contractului îl reprezintă finalizarea lucrărilor de construcţie a Variantei de ocolire Mihăileşti.

Realizarea variantei de ocolire va cuprinde următoarele lucrări:

• Realizarea propriu zisă a variantei de ocolire si modernizarea străzii Potcoavei

• Amenajarea intersecțiilor existente în cadrul proiectului; Varianta de ocolire – km 21+200 al DN 6 – intersecție giratorie – km 24+800 al DN 6 – intersecție giratorie Strada Potcoavei Realizare de intersecții la nivel prin racordare simplă cu arc de cerc

• Realizarea de trotuare de 1.00 m în intravilanul localității

• Asigurarea descărcării apelor meteorice prin realizarea de: – șanțuri betonate; – rigole carosabile; – casiuri din beton; – podețe de „tip P2” si „tip D5”;

• Realizare rețelei de iluminat public

• Lucrări de siguranța circulației;

• Lucrări pentru protecția mediului.

Durata contractului este de 12 luni perioada de execuţie a lucrărilor şi 60 de luni perioada de garanţie a lucrărilor.

Durata contractului de lucrări poate varia în funcţie de perioada de garanţie a lucrărilor ofertată de operatorul economic desemnat câştigător.

infoconstruct