S-au desemnat câștigătorii concesiunilor de servicii pentru încă 4 loturi de pe autostrăzi

S-au desemnat câștigătorii concesiunilor de servicii pentru încă 4 loturi de pe autostrăzi

Urmare a finalizării procesului de evaluare a ofertelor, CNAIR a comunicat rezultatul procedurii de atribuire pentru 4 contracte de concesiune de servicii, astfel:

LOT 1: Spații pentru servicii, km 288+810 (stg/dr.), Miercurea Sibiului, Autostrada A1, Orăștie – Sibiu;

LOT 2: Spații pentru servicii, km 8+400 (stg/dr.), Sânpaul, Autostrada A3, Transilvania – Secțiunea 1C;

LOT 10: Parcări de lungă durată – Varianta de Ocolire Suceava – DN 2, km 429+500 – km 430+200 dr., Varianta de Ocolire 2 P, km 8+500 – 9+000 stg;

LOT 12: Parcări de lungă durată – Varianta de Ocolire Brașov – DN1K, km 1+500 stg/dr.

Ofertanții desemnați câștigători pentru cele 4 loturi sunt după cum urmează:

Pentru LOT 1 – OMV  PETROM MARKETING S.R.L. Durata contractului este de 20 de ani.

Pentru LOT 2: ASOCIEREA S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. – S.C. KMG ROMPETROL DEVELOPMENT S.R.L. Durata contractului este de 25 de ani.

Pentru LOT 10: ASOCIEREA S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. – S.C. KMG ROMPETROL DEVELOPMENT S.R.L. Durata contractului este de 20 de ani.

Pentru LOT 12: ASOCIEREA S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. – S.C. KMG ROMPETROL DEVELOPMENT S.R.L. Durata contractului este de 20 de ani.

Dotările minime obligatorii pe care Concesionarul trebuie să le proiecteze, contruiască, finanțeze, opereze și întrețină, astfel încât spațiile de servicii/parcările de scurtă durată/parcările de lungă durată aferente fiecărui lot să fie complet funcționale, sunt:

  • Parcare;
  • Toalete publice;
  • Stație distribuție carburant (doar în spațiile pentru servicii și parcările de lungă durată);
  • Stație distribuție/încărcare hidrogen (doar în spațiile de servicii aferente lotului 1);
  • Stație reîncărcare vehicule ușoare electrice (doar în spațiile pentru servicii și parcările de lungă durată);
  • Stație reîncărcare vehicule grele electrice (doar în spațiile pentru servicii aferente lotului 1);
  • Spațiu comercial (doar în spațiile pentru servicii și parcările de lungă durată);
  • Snack bar (doar în spațiile pentru servicii și parcările de lungă durată).

Conform obiectivelor politicii de transport în România, principala direcție de acțiune a CNAIR o reprezintă dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, în vederea integrării rețelei naționale în  Rețeaua Trans-Europeană de Transport (TEN-T), îmbunătățirii confortului utilizatorilor acestei infrastructuri și creșterii siguranței și eficienței transportului. Standardele de proiectare ale autostrăzilor din România au fost aliniate la standardele europene, în principal la „TEM Standards and Recommended Practice – 2002” care recomandă, printre facilitățile pe care trebuie să le prezinte o autostradă, și construirea spațiilor de odihnă (parcări) și a spațiilor de servicii.

infoconstruct