S-au eliberat 500 de milioane de lei din Fondul de Rezervă pentru PNDL

S-au eliberat 500 de milioane de lei din Fondul de Rezervă pentru PNDL

Guvernul României a anuntat ca s-a aprobat alocarea unei sume din Fondul de Rezervă Bugetară, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei, pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală etapele I și II.

Astfel, suma de 500.000.000 lei, reprezentând credite bugetare prevăzute în Hotărârea de Guvern, va asigura continuitatea derulării programului în perioada imediat următoare, prin onorarea solicitărilor de transfer înregistrate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației Publice, de la beneficiari.

De la începutul anului, prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobate credite bugetare în cuantum de 3.200.000 mii lei, care au fost repartizate astfel:

460.000 mii lei pentru PNDL etapa I;

2.740.000 mii lei pentru PNDL etapa a II-a.

Programul are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie.

MLPDA transmite beneficiarilor să continue lucrările și să nu facă nicio derogare de la a lucra calitativ întrucât toate solicitările la plată vor fi supuse controalelor.

”Guvernul Ludovic Orban susține investițiile locale pentru că toate comunitățile trebuie să beneficieze de proiecte de dezvoltare. Datoria noastră, la MLPDA, este să ne onorăm angajamentele față de cei care au muncit corect și au predat lucrările conform termenelor și condițiilor contractuale. 

Toate plățile pe care le-am făcut și le vom face pe viitor se vor face în urma unor verificări riguroase pentru ca banii de la bugetul ministerului să ajungă la cei care au executat lucrările conform contractelor”, a declarat ministrul Ion Ștefan.

Programul național de dezvoltare locală (PNDL) aprobat prin OUG nr. 28/2013, a fost conceput în vederea susținerii de către stat a autorităților administrației publice locale prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în vederea implementării proiectelor de dezvoltare și îmbunătățire  a infrastructurii locale.

infoconstruct