S-au stabilit fondurile pentru programele de reabilitare termică până în 2021

S-au stabilit fondurile pentru programele de reabilitare termică până în 2021

A fost semnat Ordinul pentru aprobarea Programului național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cu finanțare în perioada 2019-2021.

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, s-au aprobat credite de angajament în valoare de 55.174.000 de lei și credite bugetare de 30.000.000 de lei.

În cadrul acestui program sunt cuprinse la finanțare 322 de obiective de investiții (blocuri de locuințe), însumând 16.184 de unități locative situate în 24 de UAT-uri, care au alocate credite de angajament de 54.858.143 de lei.

Astfel:

-252 de obiective din 16 UAT-uri au cota aferentă MLPDA de 50% și o alocare de 19.242.646 lei;

-70 obiective din 8 UAT-uri nou introduse în Program au cota aferentă MLPDA de 60% și o alocare de 35.615.497 lei.

Centralizatorul creditelor de angajament alocate pe UAT-uri în perioada 2019-2021 și al creditelor bugetare alocate în 2019 și 2020, precum și estimările bugetare pe 2021 sunt prezentate în Anexă, pe site-ul MLPDA.

infoconstruct