Șase oferte pentru lărgirea CenturII București-Soseaua Chitila-Mogoșoaia

Șase oferte pentru lărgirea CenturII București-Soseaua Chitila-Mogoșoaia

Recent, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului de ”Proiectare și Execuție Lărgire la 4 benzi DN1A și măsuri de siguranță rutieră pentru sectorul cuprins între Centura București și intersecția cu soseaua Chitila-Mogosoaia”.

Până la termenul limită au depus oferte următorii operatori economici:

 

Nr. Crt. Ofertant
1. Asocierea BOG’ART SRL (lider) – ALPENSIDE SRL (Romania)
2. Asocierea IBB-HIB ROMANIA SRL (lider) – IBB HAUS-UND INDUSTRIEBAU GMBH (Romania – Germania)
3. Asocierea MARISTAR COM SRL (lider) – HYDROSTROY AD (Romania – Bulgaria)
4. TRACON SRL (Romania)
5. VIAROM CONSTRCT SRL (Romania)
6. Asocierea X-WAY INFRASTRUCTURE SRL (lider) – EN ELECTRIC PROIECT OFFICE SRL (Romania)

 

Valoarea estimată a contractului este de 85.508.831,00 lei fără TVA. Durata pentru proiectarea și execuția lucrărilor este de 12 luni din care, 2 luni perioada de proiectare și 10 luni perioada de execuție a lucrărilor.

În perioada următoare, Comisia de Evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice.

infoconstruct