Se cere finanțarea studiului de fezabilitate a Drumului Expres București-Târgoviște

Se cere finanțarea studiului de fezabilitate a Drumului Expres București-Târgoviște

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Solicitant, a elaborat si  depus Cererea de Finantare pentru proiectul „Elaborare Studiu Prefezabilitate si Studiu Fezabilitate pentru Drum Expres Bucuresti- Targoviste” in vederea obtinerii de finantare nerambursabila alocata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare:

Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectiv Specific 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – sprijin pregatire proiecte de investitii, Operatiunea- Cresterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului este, ca parte din conexiunea la TEN-T, imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Studiul de Prefezabilitate elaborat, tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);
  2. Studiului de Fezabilitate elaborat, tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde,legi etc.);
  3. Asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru sustinerea Aplicatiei de Finantare;
  4. Asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru procedura de atribuire a contractului de proiectare si executie lucrari.

Valoarea totală a proiectului este de 15.693.816,96 lei și va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 11.260.241,22 lei, 15% contributia proprie –1.987.101,39 lei, restul de 2.446.474,35 lei reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului este de 25 luni. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct