Se cere monitorizarea situației muncitorilor români din străinătate

Se cere monitorizarea situației muncitorilor români din străinătate

Ca urmare a permisivității guvernului de la București, zeci de mii de muncitori sezonieri din România au plecat deja să lucreze în Germania, însă mai sunt așteptați să plece peste 100.000 de muncitori pentru a lucra pe perioade determinate în diverse domenii, inclusiv în construcții.

Ca urmare, Blocul Național Sindical, a transmis guvernului o Scrisoare în care solicită monitorizarea atentă a situației acestora și a condițiilor de desfășurare a muncii și a traiului zilnic. Iată propunerile și solicitprile BNS:

”Către Guvernul României, Domnului Ludovic ORBAN, Prim-Ministru,

Spre știință, Doamnei Victoria Violeta Alexandru, Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Domnului Bogdan Aurescu, Ministrul Afacerilor Externe

Stimate Domnule Prim-Ministru,

Blocul Național Sindical a luat act de interesul manifestat de diverse state membre din Uniunea Europeană pentru a-și acoperi deficitul de forță de muncă din anumite sectoare, utilizând lucrători sezonieri din România.

De asemenea am luat act de prevederile art 10, alin 1 din Ordonanța Militară 7/2020, respectiv – ”Sunt permise zborurile efectuate de toţi operatorii aerieni prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, cu avizul autorităţilor competente din ţara de destinaţie”.

Ținând cont de faptul că în anii precedenții guvernele României au tratat cu dezinteres situația lucrătorilor români aflați la muncă pe teritoriul unui stat membru UE, dar în special având în vedere contextul actual, vă solicităm să inițiați negocieri cu fiecare stat membru interesat în această perioadă de utilizarea de lucrători sezonieri români, în vederea semnării unor acorduri ca bază pentru monitorizarea și verificarea respectării drepturilor lucrătorilor români, inclusiv a condițiilor de muncă.

Aceste acorduri ar trebui să asigure cadrul pentru monitorizarea companiilor care recrutează și plasează lucrători români sezonieri în afara țării, a angajatorilor cu care încheie contract lucrătorii români, respectiv a condițiilor impuse prin contractele de muncă.

Se are în vedere ca lucrătorii români ce desfășoară muncă în afara țării să beneficieze de asigurare pentru pensie, asigurare de sănătate, precum și asigurare în caz de șomaj. 159/09.04.2020 Solicităm de asemenea asigurarea unor măsuri sporite de sănătate și securitate la locul de muncă, astfel încât să se evite punerea în pericol a vieții acestor cetățeni români.

Vă informăm că avem disponibilitatea de a ne implica în acest demers de monitorizare, având și suportul organizațiilor sindicale din toate statele membre UE, astfel încât să sprijinim un astfel de demers, astfel încât să putem verifica și monitoriza în timp real respectarea drepturilor și a standardelor de muncă din țara respectivă pentru lucrătorii români.

Împreună cu organizațiile similare din celelalte state membre UE avem capacitatea de a interveni și de a reacționa rapid atunci când se produc încălcări ale drepturilor și intereselor lucrătorilor români.

Constatăm că există deja unele derapaje ale firmelor ce recrutează și plasează lucrătoro sezonieri români în afara țării, speculând situația existență în acest moment la nivel național și european ( a se vedea cazul Austria). Tocmai de aceea vă solicităm să interveniți pentru a monitoriza exportul de forță de muncă în condiții care să afecteze siguranța și drrepturile lucrătorilor români, această monitorizare poate fi realizată în mod eficient doar prin intermediul unor acorduri semnate între statul român și statul care solicită lucrători sezoniei români.

Nu trebuie să utiăm faptul că apariția pandemiei de COVID în Europa a afectat în mod imediat lucrătorii sezonieri, aceștia au fost primii care și-au pierdut locurile de muncă, fiind astfel forțați să se întoarcă în țară.

Costurile statului român cu repartrierea, cu carantinarea dar și cu tratarea acestora sunt uriașe. Trebuie să ne asigurăm de această dată că utilizarea forței de muncă din România se face de această dată în condiții de muncă decente, inclusiv sub aspectul modului în care aceștia sunt cazați și asistați medical în caz de nevoie. În speranța că veți da curs solicitărilor noastre vă mulțumim Domnule Prim Ministru pentru disponibilitatea la dialog și vă asigurăm astfel de întreaga noastră considerație”.

Cu stimă, Dumitru Costin Președinte

infoconstruct