Se modifică Studiul de Fezabilitate al Drumului Expres Suceava-Pașcani

Se modifică Studiul de Fezabilitate al Drumului Expres Suceava-Pașcani

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, informează printr-un comunicat comun că au semnat în Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 45/25.09.2019, pentru proiectul: „Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Pascani – Suceava”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica:

Art.2 – Durata contractului si perioada de implementarea proiectului, alin (2) care va avea urmatorul cuprins:

„(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 29 de luni, respectiv intre data de 31.10.2020 si 28.02.2023, la care se adauga, daca este cazul , i perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.

Art. I-Conditii generale:

Art. 3- Valoarea contractului, alin (1) si (2) se va modifica si va avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 14.606.597,16 lei;

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune, este în sumă de 10.516.136,48 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 1.855.788,79 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila. Toate celelalte prevederi importante ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate.

Proiect este cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct