Se prelungește termenul de depunere a ofertelor de construcție a tronsonului de autostradă Ploiești – Buzău

Se prelungește termenul de depunere a ofertelor de construcție a tronsonului de autostradă Ploiești – Buzău

Având în vedere numărul mare de clarificări solicitate de către operatorii economici interesați de construcția tronsonului de autostradă Ploiești – Buzău, parte integrantă a A7, și pentru a asigura o participare cât mai largă a ofertanților, CNAIR  a decis prelungirea termenului de depunere a ofertelor până la data de 16.09.2021.

CNAIR consideră că, în aceste condiții, realizarea obiectivului de investiții de tip fidic roșu (execuție lucrări) va beneficia de o documentație de atribuire optimă, astfel încât execuția lucrărilor să poată fi  finalizată în termenii contractuali.

Această decizie s-a luat după ce, anterior, CNADR a anunțat că, în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport,  au semnat în data de 22.05.2020 Actul Adițional nr.3, la Contractul de Finanțare nr. 3/14.05.2018, pentru proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru Drum de mare viteză Ploiești-Buzău”, (cod SMIS 2014+115751).

Prin semnarea Actului Adițional nr.3 se modifică la Condiții Generale urmatoarele articole importante:

– Articolul nr.2- Durata contractului și perioada de implementare a proiectului, alin (2)- ”Perioada de implementare a Proiectului este de 38 luni, respectiv între 12.11.2018 și 31.12.2021 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”;

– Articolul nr. 3 – Valoarea totală a Contractului de Finanțare și valoarea eligibilă, alin. (1) și alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

– Valoarea totală a Contractului de Finanțare  este de 15.774.442,24 lei;

– Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, în procent de 85%, este de 11.381.835,51 lei;

– Valoarea cofinanțării, în procent de 15%, este de 2.008.559,21 lei.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct