Situația dezvoltării infrastructurii locale în România, în anul 2020

Situația dezvoltării infrastructurii locale în România, în anul 2020

Potrivit INS, în anul 2020, lungimea simplă a rețelei de distribuție a apei potabile a fost de 88065,1 km, cu 1,8% mai mare față de anul 2019.

Comparativ cu anul 2019, lungimea simplă a conductelor de canalizare în anul 2020 a fost de 42168,3 km, cu 4,7% mai mare.

Lungimea simplă a rețelei de distribuție a gazelor naturale, în anul 2020, față de anul 2019, a fost de 43563,4 km, cu 3,0% mai mare.

ALIMENTAREA CU APĂ

La 31.XII.2020, lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile era de 88065,1 km, cu 1546,3 km mai mare pe total ţară, faţă de situaţia existentă la sfârşitul anului 2019.

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor la nivel de total ţara a fost la sfârşitul anului 2020 de 789980 mii mc, cu 17813 mii mc mai mult faţă de anul 2019.

Din această cantitate, apa potabilă distribuită pentru uz casnic a fost de 606616 mii mc, reprezentând 76,8% din total.

Proporţia apei potabile distribuită consumatorilor care au instalate apometre, în totalul distribuit, a fost de 94,7%, diferenţa de cantitate de apă potabilă distribuită fiind înregistrată în sistem “pauşal”. REŢEAUA DE CANALIZARE În anul 2020, activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodăriile populaţiei şi din unităţile economice şi sociale s-a desfăşurat în 314 municipii şi oraşe şi în 1089 comune.

Lungimea totală a reţelei de canalizare la sfârşitul anului 2020 a fost de 42168,3 km, din care 26564,3 km în municipii şi oraşe.

Comparativ cu anul precedent, în anul 2020, lungimea reţelei de canalizare s-a extins cu 1898,3 km (respectiv cu 547,5 km în mediul urban și cu 1350,8 km în mediul rural).

DISTRIBUŢIA GAZELOR NATURALE

La sfârşitul anului 2020, lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor naturale era de 43563,4 km, din care 24188,1 km în municipii şi oraşe.

În cursul anului 2020 s-au distribuit gaze naturale în 956 localităţi, din care 247 în municipii şi oraşe. Comparativ cu anul precedent, în anul 2020, lungimea conductelor de distribuţie a gazelor naturale s-a extins cu 1276,0 km.

Volumul gazelor naturale distribuite la sfârşitul anului 2020 a fost de 8738,6 mil. mc, cu 289,6 mil. mc mai puțin faţă de anul precedent.

Din totalul volumului gazelor naturale distribuite în anul 2020 au fost destinate consumului casnic 3444,1 mil. mc, reprezentând 39,4% faţă de volumul total al gazelor naturale distribuite. Din volumul total al gazelor distribuite, 87,5% au fost distribuite în mediul urban.

DISTRIBUŢIA ENERGIEI TERMICE

Energia termică distribuită în anul 2020 a fost de 7227208 Gcal (cu 328422 Gcal mai mult faţă de anul 2019), din care pentru populaţie 6034471 Gcal (cu 363409 Gcal mai mult faţă de anul 2019).

Energia termică a fost distribuită în 69 localităţi din România din care, în 59 municipii şi oraşe.

SPAŢII VERZI ORĂŞENEŞTI

La sfârşitul anului 2020, suprafaţa intravilană înregistra 472331 ha, cu 1631 ha mai mult faţă de anul 2019. În aria municipiilor şi oraşelor, suprafaţa spaţiilor verzi sub formă de parcuri, grădini publice, locuri de joacă pentru copii, terenuri ale bazelor şi amenajărilor sportive era la sfârşitul anului 2020 de 29136 ha.

infoconstruct