Situația locuințelor din România în context european

Situația locuințelor din România în context european

Dreptul la locuință face parte din legea drepturilor omului și este stipulat în șase convenții/tratate care au fost ratificate de România. Numeroase documente depuse de organisme internaționale, precum ONU, UNECE, ONU-HABITAT și Consiliul Europei, arată că dreptul fundamental la locuință nu este doar deținerea unei locuințe. El include multe alte drepturi, în primul rând dreptul la nediscriminare, deoarece persoanele fără adăpost sunt puternic discriminate și marginalizate. În plus, dreptul la locuință necesită acces la utilități și servicii de bază precum apă, condiții sanitare și siguranța cartierului, care sunt condițiile fundamentale ale unei vieți sociale normale. Care este, din acest punct de vedere, situația României, privită în comparație cu ce se întâmplă în celelalte state ale Uniunii Europene? Iată un interesant studiul ”ANALYSIS OF THE CURRENT HOUSING SITUATION IN ROMANIA IN THE EUROPEAN CONTEXT”, realizat de Cristina Alpopi-profesor asociat, Faculty of Administration and Public Management, Academy of Economic Studies, Cristina Iacoboaea-lector, Technical University of Civil Engineering, și Andrei Stănescu-lector, Technical University of Civil Engineering.

Aspecte cantitative

Fondul de locuințe existent în România, conform Recensământului Populației și Locuințelor (rezultate preliminare), a fost de aproximativ 8.450.942 în total, dintre care 4.583.045 locuințe urbane, reprezentând 54,2% din totalul locuințelor. Numărul clădirilor rezidențiale a fost de 5.104.662 (cu o creștere de 5,3% față de recensământul din 2002), dintre care 1.364.897 erau clădiri urbane, reprezentând 26,7% din totalul clădirilor.

La populația totală avem un total de 22.741.372 camere (50,2% în mediul urban), cu o medie de 1.193 locuințe la 1.000 gospodării, 420 locuințe la 1.000 de locuitori, 2,74 locuințe la gospodărie, 2,74. și 0,9 persoane per cameră.

În ceea ce privește disponibilitatea locuințelor, în prezent numărul de locuințe la 1.000 de locuitori este relativ mare în mai multe țări europene (de exemplu, Spania, Finlanda și Franța), în timp ce în unele țări din Europa de Est (de exemplu, Republica Slovacă și Polonia) este mai mic.

Trebuie remarcat faptul că aceste date nu reflectă neapărat nevoile de locuințe, deoarece nu iau în considerare numărul real de gospodării și modelele de formare a gospodăriilor; acestea din urmă ar oferi o mai bună indicație cu privire la comparația dintre cerere și ofertă. Dezechilibre regionale există chiar și în țările care în general au un stoc suficient de locuințe, unde zonele de creștere sunt caracterizate de o penurie de locuințe.

Numărul locuințelor a crescut

În România, numărul de locuințe a crescut s 8.450.942, iar numărul de gospodării a fost de 7.086.394, rezultând o supraoferta de locuințe disponibile (în orice țară civilizată trebuie să existe un surplus de locuințe în raport cu numărul de gospodării). Dar acest echilibru este înșelător, deoarece ascunde o nepotrivire a cererii și ofertei de locuințe în ceea ce privește gospodăriile și distribuția geografică.

Un surplus de locuințe disponibile ar putea fi considerat un factor favorabil, care ar facilita mobilitatea într-un mediu de piață stabil, dar nu este cazul României, unde majoritatea caselor sunt neocupate, reprezintă case de vacanță (reședințe), sunt amplasate pe alocuri. unde piețele imobiliare nu funcționează, sunt substandard (în majoritatea cazurilor) sau locuințe neterminate.

În ceea ce privește numărul mediu de camere dintr-o casă, există variații mari între țările UE. Cele mai puține camere din case sunt în Letonia (2,5), România (2,6) și Ungaria (2,6). Cel mai mare număr de camere în case se înregistrează în Spania (5,1), Regatul Unit (4,7) și Belgia (4,7). În România, distribuția locuințelor după numărul de camere în 2010 a fost de 12,1% în casele cu o cameră, 40,6% cu două camere, trei camere 30,5%, 16,8% cu patru sau mai multe camere.

Cea mai mare pondere a locuințelor din România revine celor formate din două camere, iar cel mai mic procent este în locuințele cu o cameră și cele cu 4 sau mai multe camere. Comparativ cu recensământul din 2002, procentul caselor cu 4 sau mai multe camere a crescut de la 15,6% la 16,8%.

Diferențele mari între diferitele țări ale UE se manifestă în ceea ce privește suprafața medie de locuit pe cap de locuitor. De menționat că, în majoritatea țărilor, acest indicator a rămas constant, dar există țări în care valoarea a crescut, de exemplu, în Danemarca, Spania, Slovenia și Polonia. Cea mai mare valoare este înregistrată în Luxemburg, urmat de Danemarca.

În România s-a înregistrat o ușoară creștere de la 14,07 metri pătrați pe locuitor în 2004 la 15,8 metri pătrați pe locuitor. În ansamblu, în țara noastră, suprafața locuibilă era de 336.521.976 metri pătrați. Acest lucru dă o medie de 39,6 metri pătrați pe locuință sau 15,1 metri pătrați pe sufragerie, 15,8 metri pătrați pe locuitor.

În mediul urban sunt 39,3 metri pătrați per locuință și 15,9 metri pătrați per living; diferențele dintre zonele urbane și cele rurale nu sunt semnificative (INS). Față de o valoare medie de 30,77 metri patrati pe locuitor în Europa, Romania ocupă ultimul loc în clasamentele aferente acestui indicator, deși s-a remarcat o ușoară creștere față de recensământul din 2002 (14,0 metri patrati pe locuitor).

Forma de proprietate și dinamica construcției de locuințe

Ca formă de proprietate, locuințele private din România reprezintă 98,2% din totalul locuințelor (8.301.476 locuințe) din care 97,5% sunt în orașe și orașe, iar 99,1% în sate. Locuințele deținute de stat reprezintă 1,4% din toate gospodăriile (sau 122.538 de locuințe) dintre care 2,1% sunt în orașe și 0,7% în sate.

Această situație se explică prin privatizarea masivă pe care fostele state socialiste au adoptat-o după căderea regimurilor comuniste (Dol și Haffner, 2010). Privatizarea locuințelor, și anume transferul drepturilor de proprietate de la stat către populație, a permis cetățenilor să cumpere locuințe la prețuri mult mai mici decât prețul pieței (Pittini și Laino, 2021).

Țările cu un procent mai mic de locuințe private, adică între 40% și 60%, sunt Franța, Germania, Țările de Jos, Austria, Danemarca și Suedia. În consecință, aceste țări au un procent mare de locuințe sociale, putându-și permite locuințe decente pentru persoanele defavorizate.

Categoria ”altele” include și categoria ”cooperativelor”, care în unele țări este considerată proprietate privată, în timp ce în alte țări drept proprietate publică. Deși există diferențe mari între țările din Uniunea Europeană în ceea ce privește tipul de proprietate, tendința generală este o creștere a locuințelor private din cauza politicilor adoptate de diferite țări care încurajează accesul la proprietate privată (în principal prin stimulente fiscale pentru cumpărătorii de locuințe, dar de asemenea, cu scheme care încurajează vânzarea de locuințe sociale, cum ar fi introducerea dreptului de cumpărare în Regatul Unit în anii 1980 (Pittini și Laino, 2021).

Politici de stat

După cel de-al Doilea Război Mondial, conducerea politică a României a inițiat un program de industrializare rapidă, proces care a generat o cerere crescută de locuințe, în special în mediul urban.

Întrucât cererea era mare și posibilitatea de a le satisface era limitată, dar imperativ să fie satisfăcută, s-a făcut un compromis: o calitate mai scăzută a locuințelor nou construite, conducând la beneficiul numărului, vitezei și costurilor de înregistrare cât mai mici în procesul de construcție.

În 1990, în România a început privatizarea în masă a locuințelor, care a redus locuințele în proprietate publică de la 1.634 milioane în 1990 la 220.856 în 2002 și a crescut ponderea fondului de locuințe din sectorul privat de la 67,35% în 1990 la 97,2% în 2002. Aproape toate privatizate, casele sunt apartamente în clădiri, care în multe cazuri sunt suprautilizate.

Transferul de locuințe este considerat o modalitate echitabilă de promovare a drepturilor de proprietate, dar a dus la o scădere a stocului de case sociale, dar și la o serie de dificultăți pentru noii proprietari de a asigura gestionarea și întreținerea caselor nou achiziționate.

Transferul proprietății de stat de către chiriașul locuinței s-a bazat pe un calcul pe vârstă, categorie și dimensiunea locuinței. După 1990, statul s-a retras aproape complet din finanțarea și construcția de locuințe, de la 8,7% investiții de la bugetul de stat în 1989 la mai puțin de 1% 13 în următorii ani.

În ceea ce privește locuințele din fonduri private, numărul acestora a crescut în perioadele 1990-1994 și 2005-2018, dar în perioada 1995-2004 numărul a rămas aproximativ constant la 25.000 de locuințe pe an. Criza financiară din 2008-2011 a redus numărul de locuințe, de la 61.171 de locuințe (în 2008) la 43.062 de locuințe (în 2011).

Calitatea locuințelor și condițiile de locuire

Pentru a descrie calitatea condițiilor de locuire s-a folosit ca indicator rata de supraaglomerare, care evaluează proporția de persoane care locuiesc într-o locuință, așa cum este definită de numărul de camere disponibile în gospodărie, dimensiunea gospodăriei, precum și vârsta membrilor săi și situația familială (Eurostat).

În medie, 16,9% din populația europeană a trăit în locuințe supraaglomerate. România a înregistrat cea mai mare rată de supraaglomerare (54,2%), urmată de Bulgaria (47,4%), Polonia (47,2%), Ungaria (47,1%) și Croația (45,1%). Cele mai mici 15 rate de supraaglomerare au fost înregistrate în Țările de Jos (1,7%) și Belgia (2,2%).

Rata de supraaglomerare este mai mare pentru cei care sunt expuși riscului de sărăcie (adică, persoanele care trăiesc în gospodării care Înainte ca venitul disponibil echivalent pe persoană a fost sub 60% din media națională), media pentru UE 27 fiind de 29,0%, cu aproximativ 12,1% peste rata pentru întreaga populație.

Cele mai mari rate de supraaglomerare în rândul populației expuse riscului de sărăcie au fost înregistrate în Ungaria (71,0%), România (66,0%) și Polonia (62,5%), în timp ce cele mai scăzute au fost înregistrate în Țările de Jos (4,7%), Cipru ( 5,7%), Malta (6,9%), Belgia (8,4%) și Spania (8,7%).

Cele mai mari diferențe în ratele de supraaglomerare dintre cele două grupuri au fost observate în Ungaria (o diferență de 23,9%), Norvegia (o diferență de 20,0%) și Cehia (o diferență de 19,9%). Pe de altă parte, cele mai mici diferențe au fost observate în Cipru, Malta, Țările de Jos, Spania, Croația și Regatul Unit (fiecare cu diferențe procentuale mai mici sau egale cu 4%).

Infrastructura tehnică

Infrastructura tehnică este un aspect important al evaluării calității locuințelor. Persoanele care locuiesc în locuințe fără facilități de bază (cadă sau duș, apă caldă curentă și încălzire centrală) sunt considerate a fi afectate de lipsa de locuință. În medie, peste 80% din locuințele din Uniunea Europeană au atât cadă, cât și duș, și apă caldă curentă și aproape 70% dintre locuințe au sistem de încălzire centrală.

Rata de dotare a dotărilor de bază este cel mai critic aspect al calității fondului de locuințe din România. Există o mare discrepanță între infrastructura tehnică urbană a locuințelor din mediul urban și din mediul rural. Diferențele dintre localități sunt în mare măsură legate de dimensiunea acestora.

Orașele mari tind să aibă mult mai mult acces la infrastructura tehnică a locuințelor (alimentare cu apă, canalizare, căldură, gaz). În plus, cu cât suprafața este mai mică, cu atât este mai mare ponderea celor care asigură, prin propriile lor, acces la utilități, dotări fără a utiliza sistemul public de alimentare. Blocurile din mediul urban beneficiaza de utilitati publice prin constructie.

Problemele care apar sunt cauzate de vechimea sau conductele de proasta calitate, costul ridicat al service-ului și incapacitatea proprietarilor de a-și plăti facturile, ceea ce a dus la deconectarea forțată a unor blocuri.

Creșterea prețurilor la utilitățile publice a determinat deconectarea populației, din cauza incapacității de plată sau a întârzierii plății pentru serviciile asociate locuinței de către furnizor, ceea ce a dus și la deconectarea întregului bloc în care se afla locuința respectivă.

În perioada 2002-2012, 1,11 milioane de locuinţe au fost deconectate de la sistemul centralizat de încălzire, majoritatea în judeţele Braşov (78.344 locuinţe), Cluj (68.396 locuinţe), Iaşi (66.654 locuinţe) şi Bacău (55.558 locuinţe). Sunt 4 județe (Alba, Ialomița, Satu Mare și Bistrița-Năsăud) în care de mulți ani nu mai există o centrală termică: majoritatea proprietarilor și-au ales propriile sisteme de încălzire.

Cea mai comună soluție au fost centralele pe gaz. Există aproximativ 1,5 milioane de locuințe care folosesc acest tip de încălzire. 4,7 milioane de locuințe nu au încălzire centrală și nu sunt racordate la sistemul de încălzire centrală, folosind alte metode de încălzire și producere de apă caldă. Cel mai rău caz este în mediul rural unde 89,7% din locuințe nu au încălzire centrală (sistem centralizat de încălzire sau sisteme de încălzire proprii).

Calitate proastă a apei

Problemele identificate în analiza calitativă sunt completate de calitatea apei, încălzitoare de apă și căldură. Aceasta este legată de cazurile frecvente în care apa sau apa fierbinte se colorează la intrarea în contact cu rugina sau alte materiale. Cauzele sunt multiple, dar sunt generate în mare măsură de starea inexistentă a instalațiilor de apă sau de starea conductelor din rețeaua de distribuție.

Se estimează că pierderile de apă în rețeaua de distribuție sunt între 30% și 50%, dar există localități în care această valoare este mai mare (de exemplu, Călan 64%, Hațeg 63%, Turnu Severin 49%, Piatra Neamț 54%, Odobești). 74% și Sibiu 55,8%). O mare parte din conductele de distribuție sunt conducte de oțel neprotejate, astfel încât apar modificări în calitatea apei (fenomenul cel mai cunoscut este apa roșie, apa colorată din cauza coroziunii conductelor).

De asemenea, multe dintre conductele de distribuție sunt conducte de azbest care pot pune fibre de azbest în apă care generează boli cancerigene; acestea trebuie înlocuite în întregime. Sunt localităţi în care proporţia conductelor de oţel şi azbest depăşeşte 70% (de exemplu, Târgu Mureş, Buzău, Turnu Severin, Adjud, Zimnicea şi Videle) (UTCB, 2013). De asemenea, Raportul Național de Mediu arată că 69,5% din stațiile de epurare investigate sunt inadecvate.

Condiții mizere

Potrivit Comisiei Europene, problema privării unei case este principala cauză a sărăciei și excluziunii sociale în societatea de astăzi. Dar o problemă serioasă este și viața de zi cu zi în condiții mizere. De exemplu, aproximativ 30 de milioane de persoane din UE-27 au fost afectate de privarea de probleme de locuințe decente, cum ar fi supraaglomerarea, calitatea proastă a co nstrucție, lipsa condițiilor sanitare, lipsa băilor în interiorul casei, lipsa luminii naturale și așa mai departe (Rybkowska și Schneider, 2021).

Pentru a examina aceste aspecte a fost elaborat un indicator denumit ”Rata privațiunii de locuință”, care măsoară calitatea condițiilor de viață umane. O rată severă este definită ca procentul de populație care trăiește în locuințe care sunt considerate supraaglomerate, prezentând totodată cel puțin una dintre măsurile de privare de locuințe.

Deprivarea de locuințe este o măsură a facilităților slabe și se calculează referindu-se la acele gospodării cu un acoperiș scurs, fără cadă sau duș și fără toaletă interioară sau o locuință considerată prea întunecată (Eurostat). Ea exprimă procentul celor afectați de problemele menționate mai sus.

În UE-27, în medie, 5,5% din populație s-a confruntat cu probleme severe de degradare a locuinței, față de 5,7% în 2010. În cinci state membre, o persoană din 10 locuiește într-o locuință grav degradată, în Letonia este de 17,9%, în timp ce în România mai mult de o persoană din patru se confruntă cu astfel de probleme, rata lipsei de locuință fiind de 25,9%.

Dimpotrivă, în Finlanda, Suedia și Danemarca, rata a fost de doar 1%, în scădere cu 0,2% față de nivelul înregistrat în 2010. Cele mai semnificative scăderi ale ratelor lipsei de locuințe au fost înregistrate în Slovenia (6,7%), Estonia ( 6,5%), Lituania (5,9%) și Letonia (4,7%).

Pe de altă parte, cea mai mare creștere a fost raportată în Italia (+2,2%) (Eurostat). Deprivarea severă de locuințe este foarte probabil să aibă efecte negative pe plan economic, social și consecințe asupra sănătății. Prin urmare, ar trebui monitorizat de guvern.

infoconstruct