SSecuRE, o soluție pentru gestionarea administrării clădirilor și a chiriilor

SSecuRE, o soluție pentru gestionarea administrării clădirilor și a chiriilor

Reff & Asociații | Deloitte Legal lansează SecuRE, o soluție digitală creată de echipa specializată în domeniul imobiliar pentru a ajuta proprietarii de clădiri și chiriașii să gestioneze cerințele impuse de reglementările în domeniu, indiferent de tipul de proprietate pe care o dețin sau o folosesc și de domeniulîn care activează.

Aplicația este accesibilă prin intermediul unui browser de internet șifacilitează colectarea, revizuirea și arhivarea autorizațiilor, contractelor, permiselor și a oricăror alte documente solicitate de legislația în domeniu.

Astfel, utilizatorii pot arhivași gestiona online întregul proces de conformare, pot stabili prioritățile și urmăriprocesul de remedierea eventualelor cazuri de neconformare la legislație. SecuRE integrează și cunoștințele experților Reff & Asociații | Deloitte Legal în aria reglementărilor aplicabile în domeniul imobiliar, indicând utilizatorilor săi ce fel de documentele sunt necesare pe baza informațiilor pe care aceștia le completează în aplicație despre fiecare clădire.

„Conformarea la cerințele impuse de legislația în domeniul imobiliar a fost întotdeauna caracterizată debirocrație greoaie și de un volum copleșitor dedocumente, iar progresul tehnologic de care ne bucurămaduce în prim plan mai mult decât oricând nevoia de a crește eficiența și acuratețea acestor eforturide conformare.

În acest context, echipa noastră specializată în domeniul imobiliar a creat SecuRE, o aplicațieunică pe piață, care permite utilizatorilor să folosească, pentru prima dată, o soluție digitală pentruacest tip de activitate”,a declarat Irina Dimitriu, Partener la Reff & Asociații | Deloitte Legalși coordonatorul practicii specializate în domeniul imobiliar.

Utilizatorii SecuREtrebuie doar să răspundă unui chestionar legat de bunul imobiliar pe care îl dețin sau îl folosesc, iar aplicația generează listade documente necesareconform cerințelor legislative în vigoare. Această listăeste actualizată permanent în funcție de schimbările legislației.

După ce utilizatorii încarcă documentelefolosind formularul online, aplicația generează un raport care semnalează cazurile de neconformare cu cerințele în domeniu, împreună cu sancțiunile aplicabile și riscurile care derivă din aceste cazuri, raport pe baza căruia ghidează utilizatorii pentru a-și stabili prioritățile în procesul de remediereși apoi îi ajută să urmărească progresul înregistrat pentru a atinge obiectivul de conformare.

De asemenea, aplicația notifică utilizatorii când apar modificări ale cerințelor cauzate fie de schimbări în legislație, fie de expirareatermenului de valabilitate al diverselor autorizații, fie deschimbările în activitatea utilizatorului care pot atrage astfel de modificări.

Aplicația conferă numeroase beneficiidinperspectiva managementului riscului, reducândprobabilitatea aplicării de sancțiuni din cauza neconformării la cerințele în domeniu, inclusiv legate de răspunderea personală (penală) a reprezentanțilorjuridici ai companiei, precum și riscul de erori umane.

Din punct de vedere financiar, aplicația reduce costurile legate de procesul de conformare, iar din perspectiva forței de muncă, reducetimpul necesar accesării documentelor stocate, datorită arhivei sale structurate și ușor accesibile, simplifică transferul de responsabilitățide la un angajat la altulcare răspunde de aria de conformare în domeniul imobiliar și poate fi folosită 100% online, ceeace o face ideală pentru munca la distanță.

Aplicația SecuREeste construită pe o platformă Oracle, stocată în cloud, care folosește sisteme de securitate decel mai înalt nivelși protocoalede ultimă generație, creând așadar baze de date sigure pentru fiecare utilizator.

infoconstruct